Samhällsplanerarprogrammet

Örebro universitet
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Örebro
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Örebro

Samhällsplanerarprogrammet

Samhällsplanering rör komplexa processer som påverkas av exempelvis befolkningsutveckling, förändringar i näringslivet, i miljön och i människors livsstilar. Inte minst konsekvenserna av en klimatförändring ställer samhället inför stora utmaningar. Här kommer samhällsplanering att spela en viktig roll. Där omsätts politiska visioner och mål till praktisk verklighet. Hur ska städer utformas och byggas i framtiden? Var ska skolor, sjukhus, arbetsplatser, bostäder, parker och affärsområden finnas? Hur ska transportsystemen utformas? Hur ska boendesegregering motverkas? Hur ska landsbygden utvecklas? Frågorna är lika viktiga i globala nord som i globala syd.Planering för hållbar utveckling påverkar människors och organisationers vardag. Detta kan leda till intressekonflikter som måste hanteras. Även sammanvägningen av sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter av hållbar utveckling kan vara motsägelsefull. Sedan länge är intressekonflikter som dessa en viktig aspekt inom samhällsplanering. En del av arbetet styrs av lagstiftning, men det styrs också av politiska mål och visioner samt medborgarinflytande. I programmet utvecklar du kunskaper och kompetenser som behövs för att arbeta med dessa frågor i till exempel planeringsavdelningar i kommuner, län, regioner eller i konsultföretag runt om i landet.Utöver ämneskunskaper utvecklar du din förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du övar dig i muntlig och skriftlig kommunikation, liksom i att arbeta med geografiska informationssystem (GIS) och andra digitala verktyg.Huvudämne i programmet är kulturgeografi, du läser grundkursen, fortsättningskursen samt kandidatkursen. Utöver detta läser du ytterligare tre terminer. Du kan t ex välja kursen Samhällsplanering och hållbar utveckling, som ges inom ämnet kulturgeografi och kursen Samhällsplanering i statsvetenskapligt perspektiv eller en praktiktermin. Det går också att byta någon av dessa tre kurser mot en valfri kurs eller utbytesstudier.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Örebro universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Samhällsplanerarprogrammet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön