Mervärdesskatterätt, avancerad nivå

Örebro universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Örebro
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2025 - Örebro
Sista ansökan: 2024-10-15

Mervärdesskatterätt, avancerad nivå

Kursen vänder sig till dig som vill ha fördjupad kunskap i mervärdesskatterätt. Kursen har en modern pedagogik, varvid webbaserad undervisning blandas med undervisning på plats. Föreläsningarna finns tillgängliga på både svenska och engelska och samtliga uppgifter kan lämnas in på valfritt språk. Som kursdeltagare får du kunskaper på avancerad nivå om mervärdesskatten i EU och i Sverige, samt om dess praktiska tillämpning. Du kommer tillsammans med andra i grupparbeten få diskutera och analysera aktuella rättsfall och frågor rörande mervärdesskatterätten. Du kommer också få skriva individuella promemorior. Kursen lämpar sig bland annat för dem som planerar en framtid som skattejurist på byrå eller vid Skatteverket, domare i förvaltningsrätt, revisor, redovisningskonsult eller affärsjurist. I och med att mervärdesskatterätten är ett av EU-rättens mest genom harmoniserade rättsområden är kursen också av stort intresse för alla som är intresserade av att närmare studera samverkan mellan nationell rätt och EU-rätt på ett materiellt rättsområde.

Förkunskaper

180 hp på grundnivå varav 90 hp med successiv fördjupning i rättsvetenskap där ett självständigt arbete (G2E) om 15 hp ingår. Alternativt 180 hp på grundnivå varav 90 hp med successiv fördjupning i företagsekonomi eller nationalekonomi där ett självständigt arbete (G2E) om 15 hp ingår samt 30 hp i rättsvetenskap. Alternativt 180 hp i rättsvetenskap på ett juristprogram. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Örebro universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Mervärdesskatterätt, avancerad nivå

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön