Rätten till skydd för personlig information i det digitaliserade samhället

Örebro universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
15 hp
Heltid
Distans
Startdatum: Vår 2025 - Distans
Sista ansökan: 2024-10-15

Rätten till skydd för personlig information i det digitaliserade samhället

Den ökande digitaliseringen av samhället har på ett betydande sätt påverkat vår situation och våra yrkesroller. Exempelvis har skydd för personlig integritet fått stor betydelse i den digitala miljön. Nya regler och rättsliga ramverk har antagits inom EU och i övrigt på den internationella arean, i syfte att åstadkomma en avvägning mellan olika intressen. Kursens mål är att ge en fördjupad förståelse av hur internet, digitalisering, big data och teknologier såsom artificiell intelligens påverkar rätten till privatliv, spridning av information, skydd för personlig information och användning av sådan information, liksom även av digitala marknader. Kursen behandlar nya internationella rättsliga ramverk inom dessa områden och fokuserar särskilt på EU-rättsliga regelverk, inklusive såväl primärrätt (rättighetsstadgan och Lissabon-fördraget) som sekundärrätt, såsom dataskyddsförordningen (GDPR), direktivet om integritet och elektronisk kommunikation, förslaget till förordning om integritet och elektronisk kommunikation samt förordningen om digitala marknader och förordningen om digitala tjänster, av vilka de båda sistnämnda trätt i kraft i november 2022. Den nya EU-rättsliga regleringen av digitalisering kommer att ha en avsevärd inverkan på affärsmodeller som används av digitala plattformar och i samband med erbjudandet av digitala tjänster. Dessa frågor kommer att analyseras särskilt mot bakgrund av behovet av skydd mot att personlig information sparas och utlämnas mot ersättning, och mot bakgrund av GDPR och annan relevant EU-rättslig reglering. Kursen kan med fördel kombineras med andra avancerade kurser inom ämnet rätt och digitalisering eller EU-rätt, vilket möjliggör en specialisering inom dessa båda ämnesområden.

Förkunskaper

180 hp på grundnivå varav 90 hp med successiv fördjupning i rättsvetenskap där ett självständigt arbete (G2E) om 15 hp ingår. Alternativt 180 hp i rättsvetenskap på ett juristprogram. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Örebro universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Rätten till skydd för personlig information i det digitaliserade samhället

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön