Magisterprogram i samhällsanalys

Örebro universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Örebro
60 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Örebro

Magisterprogram i samhällsanalys

Inom ramen för utbildningen utvecklar du avancerade metodologiska och analytiska kunskaper och färdigheter som ger möjlighet att studera såväl lokala som globala samhällsproblem och risker. I programmet analyseras hur sociala problem uppstår i ett samhälle. Du utvecklar insikter, kunskaper och reflexiva färdigheter med avseende på hur sociala problem skapas och uppfattas samt hur vetenskaplig problemställning förhåller sig till olika samhällsproblem. Vetenskapens roll i samhället diskuteras och programmet bidrar till insikter om vetenskapens möjligheter och begränsningar när det gäller att bidra till att lösa eller hantera olika samhällsproblem.Vidare tränas du i hur olika metodologiska principer förhåller sig till forskningsdesign inom samhällsvetenskaplig forskning. I programmet behandlas hur analysarbetet i forskningen går till. Du tränas också i att genomföra och författa en forskningsöversikt samt utvecklar dina färdigheter i vetenskapligt skrivande. Under den andra och sista terminen skriver du ett självständigt arbete på 30 högskolepoäng, inom något av följande ämnen: genusvetenskap, kulturgeografi, medie- och kommunikationsvetenskap, sociologi eller statskunskap.

Förkunskaper

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i Sociologi, Genusvetenskap, Kulturgeografi, Medie- och kommunikationsvetenskap, Socialantropologi, Socialt arbete, Statskunskap eller motsvarande (inklusive ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng). Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Examen & Intyg

Magisterexamen

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Örebro universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Magisterprogram i samhällsanalys

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön