Medicin, avancerad nivå, Simuleringspedagogik för hälsoprofessioners utbildningar

Örebro universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Örebro
1.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Örebro

Medicin, avancerad nivå, Simuleringspedagogik för hälsoprofessioners utbildningar

Kursen vänder sig till dig som undervisar eller kommer att undervisa studenter eller personal i kliniska färdigheter och simuleringsbaserat lärande på högskola/universitet eller i vårdverksamhet. Undervisningen bygger på aktiva lärandeformer i helklass, individuellt och i grupp samt erfarenhetsutbyte mellan deltagare med olika bakgrund. Kursen behandlar pedagogiska principer och praktiska upplägg för medicinsk simulering och färdighetsträning. Du får tillägna dig vedertagna begrepp och får insyn i aktuellt forskningsläge inom simuleringsbaserat lärande. Kursen ges av Örebro universitet i samverkan med KTC Region Örebro Län och lärare från såväl universitets- som fortbildningsnivå medverkar.

Förkunskaper

Arbetsterapeutexamen, Biomedicinsk analytikerexamen, Fysioterapeutexamen, Läkarexamen, Röntgensjuksköterskeexamen eller Sjuksköterskeexamen. Vidare krävs minst 2 års yrkeslivserfarenhet på minst halvtid efter avlagd examen. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Örebro universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Medicin, avancerad nivå, Simuleringspedagogik för hälsoprofessioners utbildningar

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön