Magisterprogram i strategisk kommunikation

Örebro universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Örebro
60 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Örebro

Magisterprogram i strategisk kommunikation

Magisterprogrammet strategisk kommunikation är utformat för studenter med olika ämnesbakgrund inom ett brett kommunikationsfält och fokuserar på att kritiskt förstå och implementera strategisk kommunikation. Med strategisk kommunikation menar vi professionell kommunikation som syftar till att uppfylla långsiktiga organisatoriska och samhälleliga mål.På programmet utvecklar du de färdigheter som krävs i en snabbt föränderlig medie- och kommunikationsindustri, som att bemästra strategiskt berättande, innehållsproduktion och visuell design; fördjupad förståelse för hur du använder webben och sociala medier i strategiska syften, liksom träning i lämpliga vetenskapliga praktiker, tydligt och effektivt skrivande och kritiskt tänkande. Programmet utgörs av två sammanhängande spår som löper över två terminer. Det ena är inriktat på forskning och kritiskt tänkande gällande organisationers kommunikation, och det andra på att utveckla en uppsättning kommunikativa färdigheter relaterade till ett professionellt yrkesliv.Under den första terminen introduceras perspektiv på kommunikation och medier relaterade till nutida organisationers strategiska kommunikation i samhället liksom kritiska förhållningssätt. Du arbetar sedan med innehållsproduktion och innehållshantering inom ramen för en produktionsuppgift. Därefter utforskas multimodalitet som ett tillvägagångssätt vid analys av visuell kommunikation. Till slut presenteras teorier och forskning om sociala mediers roll i dagens samhälle utifrån ett strategiskt kommunikationsperspektiv.Under den andra terminen tillämpas och integreras tekniska färdigheter och kommunikationsförmågor som utvecklats i tidigare delkurser för att skapa en videokampanj för en organisation eller ett företag. Därefter presenteras forskningsmetoder och förhållningssätt som sedan används i det självständiga projektet. I det avslutande självständiga arbetet utför du ett komplett forskningsarbete i enlighet med medie- och kommunikationsvetenskapliga och etiska riktlinjer.Under utbildningen arbetar du individuellt, i par och som en del av ett team. Programmet förutsätter och stimulerar ett kreativt och självständigt lärande. Utbildningen ges på engelska.

Förkunskaper

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena medie- och kommunikationsvetenskap, filmvetenskap, retorik eller journalistik inklusive ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Examen & Intyg

Magisterexamen

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Örebro universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Magisterprogram i strategisk kommunikation

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön