Juristprogrammet

Örebro universitet
Sammanfattning
Högskola / Universitet
Örebro
270 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Örebro

Juristprogrammet

Syftet med utbildningen är att du som student ska lära dig att behärska den juridiska metod som utgör grunden i allt juridiskt arbete. Du tränas i att analysera och lösa juridiska problem men även i att förstå juristens olika roller och ansvar. Utmärkande för juristutbildningen i Örebro är att tonvikt läggs vid träning i muntlig och skriftlig förmåga (retorik). Retorik utgör ett stråk som introduceras redan under utbildningens första termin som sedan följs upp och fördjupas under merparten av de obligatoriska terminerna. Detta sker med stöd av särskilda retoriklärare som arbetar parallellt med våra juridiklärare, exempelvis i samband med rättegångsspel och muntliga presentationer. Vidare problematiseras ämnesfältet rättsvetenskap utifrån ett kritiskt förhållningsätt, där rättsreglerna granskas och ifrågasätts ur olika perspektiv. Juristutbildningen vid Örebro universitet har också betydande inslag av internationell rätt. Utrymme ges för frågor som exempelvis yrkesetik och förhållandet mellan skrivna rättsregler och moraliska föreställningar. Under utbildningen ges möjlighet till praktik inom juridiska yrken och även till att studera utomlands, i form av studentutbyte. Mer om detta finns under fliken "Frågor och svar".Utbildningen består av en grundnivå om sex terminer och en avancerad nivå om tre terminer, totalt 270 högskolepoäng. Grundnivån innefattar rättsvetenskapens alla centrala områden, såsom civilrätt, processrätt, straffrätt, statsrätt, förvaltningsrätt, skatterätt och internationell rätt. Kurserna läses i den bestämda ordning som anges i utbildningsplanen. Efter grundnivån kan du ansöka om en kandidatexamen i rättsvetenskap då de tre första åren fungerar som en sammanhållen juridisk utbildning. Därför avslutas grundnivån med ett självständigt juridiskt arbete om 15 högskolepoäng. Den avancerade nivån innefattar fördjupade juridiska studier inom ett eller flera särskilda rättsområden. Juristprogrammet avslutas med ett examensarbete om 30 högskolepoäng.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Historia 1b eller 1a1+1a2 och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Examen & Intyg

Juristexamen

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Örebro universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Juristprogrammet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön