Digitalisering, ny teknologi, AI och juridik, avancerad nivå

Örebro universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
15 hp
Heltid
Distans
Startdatum: Vår 2025 - Distans
Sista ansökan: 2024-10-15

Digitalisering, ny teknologi, AI och juridik, avancerad nivå

Kursens mål är att ge studenten fördjupad kunskap om hur internet, digitalisering, automatisering och ny teknologi, från peer-to-peer till artificiell intelligens, ändrar rätten och dess allmänna principer. Kursen syftar också till att ge en introduktion till juridiska metoder och europeiska och internationella rättsliga ramar som specifikt avser digital förändring, såsom dataskyddsförordningen GDPR.Vid kursens slut ska studenterna ha ingående förståelse kring samspelet mellan teknologi, digitalisering och juridik. Detta för att kunna tillämpa och analysera grundläggande principer och rättsliga resonemang på området. Studenterna kommer kunna utvärdera och diskutera fenomen som sociala medier, nya medier och artificiell intelligens ur ett rättsligt perspektiv.Studenterna kommer även kunna reflektera över de rättsliga och sociala faktorer som påverkar produktion och användning av ny teknologi. I kursen läggs särskilt fokus på de rättsliga frågor som uppkommer till följd av online-distribution av digitalt innehåll och digitala tjänster (till exempel peer-to-peer), och dessa frågors inverkan på samhället i stort och kommersiella seder och bruk.Kursen vänder sig till studerande på ett juristprogram.

Förkunskaper

165 hp på grundnivå i rättsvetenskap på Juristprogrammet där 6 hp i associations- och skatterätt, 5 hp i folkrätt och mänskliga rättigheter samt 5 hp i EU-rätt ingår. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Örebro universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Digitalisering, ny teknologi, AI och juridik, avancerad nivå

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön