Specialistsjuksköterskeprogrammet - akutsjukvård

Örebro universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Distans
60 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Specialistsjuksköterskeprogrammet - akutsjukvård

Som specialistsjuksköterska inom akutsjukvård leder och organiserar du arbetet och ansvarar för vården och omvårdnaden av patienter och dess närstående inom akutsjukvårdens verksamhetsområden, exempelvis på akutmottagning eller akutvårdsavdelning. I specialistsjuksköterskeprogrammet inom akutsjukvård ligger fokus på de krav som finns i framtidens akutsjukvård. Vi strävar efter att ge dig kompetens att fortlöpande söka och förmedla ny kunskap och följa omvärldens utveckling inom området. Utbildningen är på avancerad nivå och ger dig fördjupade kunskaper inom akutsjukvård, medicin och omvårdnadsvetenskap samt organisation och ledarskap för att utveckla din problemlösningsförmåga. Studierna förbereder dig för att självständigt kunna bedöma, planera och genomföra vårdåtgärder i olika situationer för att du ska kunna erbjuda en trygg och professionell omvårdnad vid de komplexa vårdsituationer som uppkommer i akutsjukvården.Dina lärare på utbildningen är kliniskt aktiva inom akutsjukvård vilket ger en nära koppling till den aktuella vård som ges. De är även aktiva forskare vilket ger dig direkt access till den senaste forskningen inom området. Undervisningen är uppbyggd så att du redan från början tar ett eget ansvar för att söka information och stimulera till ett aktivt lärande. Målet är att du ska utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt och kunna bidra till att utveckla framtidens akutsjukvård. Programmet bedrivs som distansutbildning under fyra terminer. Undervisningen är distansbaserad med 10-15 fysiska campusdagar under hela programmet, varav vissa obligatoriska. Studierna sker med hjälp av webbaserad lärplattform, vilket kräver god datorkunskap samt tillgång till dator med stabil internetuppkoppling, utrustad med webbkamera och headset.

Förkunskaper

Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete. Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst ett års heltidstjänstgöring. Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Örebro universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Specialistsjuksköterskeprogrammet - akutsjukvård

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön