Hörselvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Magister

Örebro universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Örebro
15 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2025 - Örebro
Sista ansökan: 2024-10-15

Hörselvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Magister

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i att formulera, avgränsa och precisera en forskningsfråga samt utifrån forskningsfrågan välja relevant metod och självständigt planera och genomföra en vetenskaplig studie. I kursen ingår att presentera (skriftligt och muntligt) ditt arbete på ett vetenskapligt och språkligt korrekt sätt, muntligt försvara det egna arbetet samt opponera på annat vetenskapligt arbete. Kursen ingår i masterprogrammet i förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdens verksamheter och kan utgöra en del i magisterexamen i hörselvetenskap.Övrigt:4 träffar på campus Örebro.

Förkunskaper

15 högskolepoäng i hörselvetenskap på avancerad nivå där 7,5 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Örebro universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Hörselvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Magister

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön