Miljötoxikologi

Örebro universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Örebro
10 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2025 - Örebro
Sista ansökan: 2024-10-15

Miljötoxikologi

Kursen behandlar toxiska ämnens effekter på molekylnivå, cellnivå, organism- och populationsnivå, miljöepidemiologi och toxikologisk metodik. Studenterna lär sig om miljögifters kemiska egenskaper och hur dessa är kopplade till ämnenas upptag, spridning, metabolism och toxikologiska effekter i kroppen. Tyngd kommer att läggas på ämnenas toxiska effekter på molekyl, cell och organismnivå och hur dessa effekter kan studeras. Kursen tar också upp miljörisker med olika klasser av kemiska ämnen och samband mellan kemikaliesamhället och folkhälsan.Kursen innehåller ett praktisk laborativt arbete där studenterna studerar förekomst av organiska miljögifter i miljöprov och arbetet innefattar provinsamling, provbearbetning samt mekanismspecifik bioanalys av proverna.

Förkunskaper

90 högskolepoäng med successiv fördjupning i kemi eller biologi. Alternativt 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i miljövetenskap där toxikologi ingår. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Örebro universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Miljötoxikologi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön