Socialt arbete, avancerad nivå, Psykosocialt arbete med barn, ungdomar och deras familjer

Örebro universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Örebro
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Örebro

Socialt arbete, avancerad nivå, Psykosocialt arbete med barn, ungdomar och deras familjer

Kursen ger fördjupade kunskaper om barns, ungdomars och familjers livsvillkor och olika former av utsatthet. Under kursen uppmärksammas den sociala barnavården där rättsliga aspekter och socionomens handlingsutrymme problematiseras. Kursen behandlar vidare psykosocialt förändringsarbete och dess förutsättningar samt syftar till att fördjupa förmågan att kritiskt granska och problematisera möjligheter och begränsningar med olika insatser. Övrigt:Kursen samläses med socionomprogrammet.

Förkunskaper

180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i socialt arbete, där ett självständigt arbete (G2E) om 15 högskolepoäng ingår. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Örebro universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Socialt arbete, avancerad nivå, Psykosocialt arbete med barn, ungdomar och deras familjer

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön