Masterprogram i nationalekonomi och ekonometri

Örebro universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Örebro
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Örebro

Masterprogram i nationalekonomi och ekonometri

Programmet innehåller både teoretiska och tillämpade kurser samt fäster stor vikt vid moderna empiriska metoder. Du erhåller en grundkompetens som ligger väsentligt över kandidatnivåns och därmed möjligheten att ta dig an uppgifter som kräver avancerad analysförmåga. Detta ger dig tillgång till en bred arbetsmarknad inom både offentlig och privat sektor. Du får lära dig analysverktyg som används för att hantera många viktiga samhällsfrågor.Exempelvis är förståelse av incitament grundläggande vid upphandling, kontraktsutformning, miljöreglering, marknadsreglering samt utformning av skatter och avgifter. De flesta politiska och ekonomiska beslut är beroende av utvärderingsmetoder och prognoser som bygger på ekonomiska och ekonometriska modeller.Utöver obligatoriska kurser i bland annat matematik och kausal inferens kan du välja bland ett antal ekonometrikurser med olika inriktning och förkunskapskrav, upp till avancerad nivå i statistik. Dessutom finns valbara kurser inom bland annat finansiell ekonomi, makroekonomiska prognoser och entreprenörskap. Masterprogrammet avslutas med ett uppsatsarbete om 30 högskolepoäng.

Förkunskaper

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom nationalekonomi samt 30 högskolepoäng i statistik. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Examen & Intyg

Masterexamen

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Örebro universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Masterprogram i nationalekonomi och ekonometri

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön