Tränarprogrammet

Örebro universitet
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Örebro
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Örebro

Tränarprogrammet

Tränarprogrammet är för dig som vill jobba med att planera, genomföra och utvärdera olika former av träning med fokus både på hälsa och prestation, riktad till såväl barn och ungdomar som vuxna och äldre.Under utbildningens gång varvas och integreras baskunskaper från idrottens anatomi, fysiologi och psykologi med tillämpningar inom exempelvis träningslära, nutrition, idrottsskador och rehabilitering, coaching och ledarskap. Du får träna din personliga färdighet i att konstruera och genomföra träningsprogram, leda grupper och individer samt utföra tester och bedömningar av olika idrottsrelaterade färdigheter. Genomgående tränas du även i att tillämpa ett kritiskt granskande förhållningssätt till den kunskap du möter. I det självständiga arbete som ingår ställs dina förmågor att självständigt urskilja, formulera och lösa problem till sin spets.En viktig del i programmet är den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Här får du utveckla din roll som tränare/coach genom att omsätta dina teoretiska och praktiska färdigheter i ett verksamhetsområde du är extra intresserad av. Under din VFU får du dessutom goda tillfällen att stärka din relation till idrottsrörelsen och tänkbara arbetsgivare inom fältet.Vi ser att studenter från Tränarprogrammet är attraktiva på arbetsmarknaden exempelvis som fystränare inom elitidrotten, egenföretagare inom idrotts- och träningsbranschen (till exempel som personlig tränare), idrottskonsulenter och föreningsutvecklare eller kopplat till träning för prevention och behandling av sjukdom.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Idrott och hälsa 1, Matematik 2a eller 2b eller 2c och Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2.

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Örebro universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Tränarprogrammet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön