Nordiskt masterprogram i kemi med inriktning arktisk miljöforensik

Örebro universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Örebro
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Örebro

Nordiskt masterprogram i kemi med inriktning arktisk miljöforensik

Kemikalier som produceras och används i andra delar av världen kan transporteras till den nordiska och arktiska miljön och där ansamlas och påverkar hälsan hos djur och natur. De pågående klimatförändringarna där isberg smälter kan också medföra att ämnen som nu är instängda i ismassor åter hamnar i miljön. I denna utbildning kommer vi studera och undersöka vilka konsekvenser det har på miljön och vår hälsa.Miljöforensik är ett mångvetenskapligt fält som kombinerar olika kunskapsområden för en ökad förståelse för miljöföroreningar och deras påverkan på människa och miljö. Utbildningen som erbjuds sker med nära koppling till forskning inom säkra kemikalier, hälsa och miljö, och med ett särskilt fokus på den arktiska miljön.Programmet ges i samarbete mellan Örebro universitet, Norges miljö- och biovetenskapliga universitet och Syddansk universitet. Utbildningen täcker olika vetenskapliga områden med fokus på miljökemi, fältprovtagning, hälsoeffekter hos människa, djur och miljö, samt (bio)analytiska metoder och miljöanalys. Genom utbildningen kommer du som student få praktiska erfarenheter från fält och forskningslaboratorier, samt datormodelleringar och fallstudier hämtade från både industrin och forskningsprojekt. Studentaktiva metoder, problembaserat lärande, används för att utveckla viktiga framtidskompetenser, såsom god kommunikation och problemlösning, verktyg som behövs inom arbetet för en hållbar framtid.

Förkunskaper

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng med 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet kemi eller inom ett annat naturvetenskapligt huvudområde. Den som har 90 högskolepoäng med succesiv fördjupning inom ett annat naturvetenskapligt huvudområde ska därutöver ha minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet kemi. Behörig är också den som har en högskoleingenjörsexamen inom kemiteknik. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Examen & Intyg

Masterexamen

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Örebro universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Nordiskt masterprogram i kemi med inriktning arktisk miljöforensik

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön