Filmprogrammet

Örebro universitet
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Örebro
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Örebro

Filmprogrammet

Filmprogrammet vid Örebro universitet erbjuder en unik kombination av vetenskapliga studier om film och rörlig bild och praktiska kurser i videoproduktion. De vetenskapliga studierna och de praktiska studierna belyser och stärker varandra. Filmvetenskap, som är ett brett humanistiskt ämne, studerar till exempel filmform, filmhistoria, åskådarskap, medieteknologier, genus, genre, och diverse politiska och filosofiska aspekter av film och rörlig bild. Filmvetenskaplig kompetens är väsentlig för att förstå ett samhälle där den rörliga bilden blivit helt central den rörliga bilden dominerar alltmer i sociala medier och är ett allt vanligare medel för företags, organisationers och myndigheters kommunikation. Samtidigt som film och teveserier förblivit viktiga konst- och underhållningsformer allt oftare i form av streaming. Under utbildningen studerar du filmteori och filmhistoria, ser olika typer av film, analyserar, skriver och diskuterar. Du lär dig även skriva akademiska uppsatser. Det andra året är vigt åt att studera videoproduktion. Du får göra film i kortare format och lär dig även göra beställningsfilm, med särskilt fokus på storytelling och visuell kommunikation. I dessa kurser övas teknisk-estetiska färdigheter men du tränas framför allt i berättande och gestaltning. Den sista terminen kan läggas upp på olika sätt: du kan välja att göra praktik hela terminen, eller dela upp terminen mellan praktik och en kurs i videoessäer (video essays). Du kan också välja att ägna terminen åt studier utomlands eller läsa en kurs i ett annat ämne.Efter tre års utbildning tar du en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap. Du har då breda kunskaper i film- och medieteori, filmanalys, filmhistoria och om filmens politiska och samhälleliga aspekter, såväl som i det akademiska hantverk som krävs för att skriva en uppsats. Du har även kunskaper i filmproduktion och kan skapa film på beställning.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 och Engelska 6.

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Örebro universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Filmprogrammet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön