Cybersäkerhet och cyberbrottslighet

Örebro universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Örebro
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Örebro

Cybersäkerhet och cyberbrottslighet

Cyberrymden har förändrat många förhållanden i samhället och har föranlett nya rättsregler och rättsliga ramverk. Cybersäkerhet och cyberbrottslighet är två komplexa ämnen som har förändrat hur vi ser på rättsbildning och lagstiftning och på hur vi använder rätten. Cyberrymden möjliggör nya typer av brottslighet och nya typer av brott. Som en konsekvens strävar vi efter att både förstå och på rättslig väg reglera cybersäkerhet och cyberbrottslighet. Kursen är avsedd att ge en fördjupad förståelse för begreppen cybersäkerhet och cyberbrottslighet och av den rättsliga regleringen av dessa företeelser. Kursen kan med fördel kombineras med andra avancerade kurser inom rättsvetenskap vid Örebro universitet som berör frågor om rätt och digitalisering, vilket möjliggör en specialisering inom detta ämne.

Förkunskaper

180 hp på grundnivå varav 90 hp med successiv fördjupning i rättsvetenskap där ett självständigt arbete (G2E) om 15 hp ingår. Alternativt 180 hp på grundnivå varav 90 hp med successiv fördjupning i informatik där ett självständigt arbete (G2E) om 15 hp ingår och 7,5 hp i rättsvetenskap. Alternativt 180 hp i rättsvetenskap på ett juristprogram. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Örebro universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Cybersäkerhet och cyberbrottslighet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön