Magisterprogram i offentlig planering för hållbar utveckling

Örebro universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Örebro
60 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Örebro

Magisterprogram i offentlig planering för hållbar utveckling

Programmets fokus ligger på hållbar utveckling som en viktig samhällsutmaning för politik och offentlig förvaltning. Det är ett nära samarbete mellan tre ämnen: kulturgeografi, sociologi och statskunskap. Programmet är ett ettårigt magisterprogram på 60 högskolepoäng och ges på engelska.Under höstterminen läser du fyra flervetenskapliga kurser som behandlar hållbar utveckling utifrån olika perspektiv: planering och framtidsstudier, komparativ policy, teorier och diskurser om hållbar utveckling, samt praktiska fältstudier. Du utvecklar insikter om hållbar utveckling som politisk och professionell utmaning som bidrar till att du får teoretiska och empiriska insikter om komplexiteten i olika miljöproblem och deras kopplingar till sociala och ekonomiska förhållanden. En förståelse utvecklas för hur miljöproblem blir konstruerade som problem och vad detta får för konsekvenser för hur de hanteras.Du utvecklar kunskaper om vad rollen som professionell tjänsteman och planerare kan och bör innebära i arbetet för en mer hållbar samhällsutveckling. Utbildningen belyser också hållbar utveckling i ett jämförande perspektiv och därmed skapas insikter om hur och varför problem, perspektiv och lösningar varierar i olika delar av världen. Olika teoretiska perspektiv på hållbar utveckling belyses, problematiseras och diskuteras. Dessa perspektiv relateras till konkreta erfarenheter och exempel på planering för hållbar utveckling. Kurserna i programmet har varierande arbetssätt och praktikinslag. Problembaserade undervisningsmetoder används under utbildningen.Under vårterminen väljer du mellan tre olika kurser med inriktning mot kulturgeografi, sociologi eller statskunskap. Kurserna inleds med samläsning under delkursen "Metod och analys" där du utvecklar insikter och färdigheter i metod och analys som är särskilt relevanta för hållbar utveckling. Du får också träna din förmåga att formulera forskningsproblem i relation till olika miljö- och hållbarhetsproblem och hur dessa kan motiveras och underbyggas av tidigare forskning. Det lägger grunden för att diskutera lämpliga design och metodstrategier, vilket utgör en förberedelse för vårterminens andra kurser, inte minst magisteruppsatsen. Vårterminens studier omfattar, utöver metod och analyskursen, tematiska delkurser med fokus på forskningsöversikter och ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng inom respektive inriktning.

Förkunskaper

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav successiv fördjupning om 90 högskolepoäng i något av huvudområdena kulturgeografi, sociologi, statskunskap, historia, genusvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Examen & Intyg

Magisterexamen

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Örebro universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Magisterprogram i offentlig planering för hållbar utveckling

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön