Nationalekonomi, fortsättningskurs

Örebro universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Örebro
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2025 - Örebro
Sista ansökan: 2024-10-15

Nationalekonomi, fortsättningskurs

Kursen bygger på fyra olika delkurser. Delkurs 1, Strategiska beslut, ger fördjupade kunskaper om hur man med mikroekonomisk teori och spelteori analyserar individers och företags agerande i situationer som kännetecknas av ömsesidigt beroende. Vidare ges fördjupad kunskap om beteendet i olika marknadsformer. Delkurs 2, Makroekonomi, ger fördjupad kunskap om de kortsiktiga orsakssambanden som skapar konjunktursvängningar och särskild vikt läggs vid analys av de finansiella marknadernas funktionssätt och deras koppling till den reala ekonomin. I delkurs 3 fokuseras sedan på ekonomisk tillväxt och fördelning i ett långsiktigt globalt och nationellt makroekonomiskt perspektiv. Denna delkurs ger en betydande fördjupning av makroekonomiska teoriernas innehåll och förståelsen av långsiktiga makroekonomiska frågeställningar. Vidare behandlas ekonomisk tillväxt och fördelningsaspekter i utvecklingsländer. Kursen integrerar teori och empiriskt arbete. I den sista delkursen ges bredare kunskap inom ett av nationalekonomiämnets tillämpningsområden. På höstterminen är det tillämpningsområdet hälsoekonomi, medan det på vårterminen är miljöekonomi.

Förkunskaper

22,5 hp från Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp varav 7,5 hp i Mikroekonomi och 7,5 hp i Makroekonomi. Dessutom krävs 12 hp från Grundläggande statistik, 15 hp samt 3 hp från Data Mining and Business Analytics, grundkurs, 15 hp alternativt 12 hp från Grundläggande statistik, 15 hp samt 1,5 hp från Statistik, Regressionsanalys, grundkurs, 7,5 hp.

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Örebro universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Nationalekonomi, fortsättningskurs

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön