Nationalekonomi, kandidatkurs

Örebro universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Örebro
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Örebro

Nationalekonomi, kandidatkurs

ursen består av tre olika delkurser. Delkurs 1 syftar till att ge generell kunskap om nationalekonomiska metoder samt att introducera ett vetenskapligt förhållningssätt. Studenten ges också tillfälle att utveckla sin förmåga att inhämta och integrera kunskap samt att utföra viss dataanalys. Delkurs 2 behandlar centrala frågor för förståelsen av företags strategiska beteenden när det gäller prissättning, produkt- och kvalitetsval, marknadsföring, investeringar och FoU; frågor som även står i centrum vid utformning av offentliga system vid upphandling, reglering av verksamheter, konkurrens- och konsumentskydd med mera. Grundmodeller inom spel- och oligopolteori och principal-agentteori analyseras och tillämpas. I kursen ingår också presentation och diskussion av policyfall. Den avslutande delkursen består av ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. Detta arbete omfattar som regel både tillämpning av ekonomisk teori på ett problem och empirisk analys. Ämnet för uppsatsen skall bygga på den kunskap och färdighet som studenten förvärvat. Delkurs 1 överlappar med delkursen Vetenskaplig metod och kommunikation som tidigare gavs inom nationalekonomi, fortsättningskurs och kan inte ingå i samma examen.

Förkunskaper

Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp och 15 hp från Nationalekonomi, fortsättningskurs, 30 hp. Dessutom krävs 18 hp i statistik på grundnivå där 6 hp från Data Mining and Business Analytics, grundkurs, 15 hp ingår alternativt 22 hp i statistik på grundnivå där Statistik, Regressionsanalys, grundkurs, 7,5 hp ingår.

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Örebro universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Nationalekonomi, kandidatkurs

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön