Informatik, Ledning och styrning av informationssäkerhet - tillämpningsområden, avancerad nivå

Örebro universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Örebro
10.5 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2025 - Örebro
Sista ansökan: 2024-10-15

Informatik, Ledning och styrning av informationssäkerhet - tillämpningsområden, avancerad nivå

Att kunna hantera komplexa problem inom en mängd olika tillämpningsområden är avgörande i ledning och styrning av informationssäkerhet. Under kursen ställs studenterna inför verkliga, praktiska problem i en organisation som de förväntas att lösa genom att tillämpa kunskaper och färdigheter som förvärvats i tidigare kurser i programmet. Studenterna förväntas också att kunna hitta annan lämplig kunskap och tillämpa detta om situationen kräver detta. Under kursen kommer studenter planera ett projekt för att lösa problemet, genomföra projektet enligt planen och slutligen utvärdera projektet utifrån givna kriterier. Kursen är baserad på grupparbete i samarbete med externa partners.

Förkunskaper

Informatik med systemvetenskaplig inriktning, grundkurs, 30 hp och 30 hp på fortsättningsnivå i informatik samt 15 hp på kandidatnivå i informatik. Alternativt Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp och Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 hp samt 15 hp på kandidatnivå i företagsekonomi. Alternativt 30 hp i datateknik på G1N-nivå och 45 hp i datateknik på G1F-nivå.Dessutom krävs två av följande kurser: Informatik, Introduktion till informationssäkerhet, avancerad nivå, 7,5 hp (A1N), Informatik, Regulativa aspekter av informationssäkerhet, avancerad nivå, 7,5 hp (A1N), Informatik, Sociala aspekter av informationssäkerhet, avancerad nivå, 7,5 hp (A1N) och Informatik, Introduktion till IT-säkerhet, avancerad nivå, 7,5 hp (A1N). Samt Engelska 6/Engelska B.

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Örebro universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Informatik, Ledning och styrning av informationssäkerhet - tillämpningsområden, avancerad nivå

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön