Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Örebro
7.5 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Örebro

Genus

Kursen ger introducerande kunskap om hur genus strukturerar samhälle och kultur, i samspel med andra identitetskategorier och ojämlikhetsstrukturer så som "ras"/etnicitet, sexualitet och klass. Under kursen utforskas och jämförs olika feministiska teorier. Centrala samhälleliga områden strukturerade av genus, så som sexualitet, arbete, familj, våld och politik, behandlas. Kursen adresserar materiella och kulturella aspekter av ojämställdhet mellan kvinnor och män, samtidigt som genusbegreppet problematiseras genom intersektionella och queera perspektiv. Kursens tvärvetenskapliga karaktär gör den lämplig som komplement till studier inom samtliga samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Örebro universitet