Specialistsjuksköterskeprogrammet - hälso- och sjukvård för barn och ungdom

Örebro universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Distans
60 hp
Heltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Specialistsjuksköterskeprogrammet - hälso- och sjukvård för barn och ungdom

Specialistsjuksköterskeprogrammet - hälso- och sjukvård för barn och ungdom är en utbildning på avancerad nivå. Programmet innehåller teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med huvudområdena Omvårdnadsvetenskap samt Medicinsk vetenskap. I utbildningen ingår forskningsförberedande kurser som du avslutar med ett examensarbete för att uppnå din yrkesexamen som specialistsjuksköterska. Programmet ger dig också behörighet att fortsätta mot masterexamen i Omvårdnadsvetenskap. Det finns även möjligheter att fortsätta med forskarutbildning inom huvudområdet. VFU:n är i huvudsak förlagd till Region Örebro län och länets kommuner eller till hemorten efter överenskommelse, inom områdena barnsjukvård, barnhälsovård och elevhälsa.Efter specialistsjuksköterskeprogrammet - hälso- och sjukvård för barn och ungdom kan du arbeta som barnsjuksköterska på sjukhus, som sjuksköterska inom barnhälsovård eller som skolsköterska från förskoleklass till gymnasiet. Du väljer ett framtidsyrke med goda karriärmöjligheter där barnsjukvård, barnhälsovård eller elevhälsa är i fokus. Utbildningen ger dig den kunskap som krävs för att ansvara för hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet. Efter examen är du behörig att ordinera läkemedel för vaccination i enlighet med de vaccinationsprogram som finns inom barnhälsovård och elevhälsa. Programmet bedrivs som distansutbildning under två terminer. Undervisningen är distansbaserad med 10-15 fysiska campusdagar under hela programmet, varav vissa obligatoriska. Studierna sker med hjälp av webbaserad lärplattform, vilket kräver god datorkunskap samt tillgång till dator med stabil internetuppkoppling, utrustad med webbkamera och headset.

Förkunskaper

Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete. Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst två års heltidstjänstgöring. Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Örebro universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Specialistsjuksköterskeprogrammet - hälso- och sjukvård för barn och ungdom

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön