Masterprogram i musikvetenskap - Musiken och människan

Örebro universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Örebro
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Örebro

Masterprogram i musikvetenskap - Musiken och människan

Masterprogrammet i musikvetenskap riktar sig till dig med en kandidatexamen inom musikvetenskap, humaniora eller samhällsvetenskap, eller närliggande fält, som har intresse för stora frågor om musik och människor. Programmet förbereder dig för en karriär inom musikforskning som doktorand eller forskare men ger även kunskaper som kan användas i en mängd olika yrken med musikanknytning, till exempel att jobba som forskare med datanalys i media- och musikbranschen eller kulturverksamhets samordning inom den offentliga sektorn.Under utbildningens gång kommer du att lära dig att hantera olika perspektiv om forskning som rör bland annat människors medfödda musikalitet, teknologiernas inverkan på våra musikaliska erfarenheter, hur vi kan undersöka musikens inverkan på människor och musikens roll i att skapa ett alltmer rättvist samhälle.Utbildningen går på helfart under två år fast man kan avsluta efter ett år med magisterexamen. År 1 ger en djupgående introduktion till centrala teman och debatt inom musikforskning utifrån olika perspektiv och metodologier. Du kan välja att skriva magisteruppsats om du vill avsluta efter bara ett år eller en individuell vald fördjupning i ett specifikt område. År 2 är inriktad mot samhällsvetenskapliga och kulturteoretiska perspektiv om musikens värde i samhället och världen i stort. Kurserna behandlar musikestetiska, kulturteoretiska, pedagogiska och sociologiska frågor om musiken plats i världen idag. På slutet av det andra året skriva du ett större självständigt arbete.

Förkunskaper

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Örebro universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Masterprogram i musikvetenskap - Musiken och människan

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön