Bolagsrätt och företagsbeskattning med inriktning mot mergers och acquisitions

Örebro universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Örebro
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2025 - Örebro
Sista ansökan: 2024-10-15

Bolagsrätt och företagsbeskattning med inriktning mot mergers och acquisitions

Kursen inleds med en kortfattad översikt över bolagsrättens och skatterättens rättskällelära. Därefter följer fördjupade studier på bolagsrättens område, med huvudsaklig inriktning mot aktiebolagsrätt, och företagsbeskattningens område, vilka utmynnar i studier av nationella omstruktureringar och företagsöverlåtelser. Detta innefattar frågor som koncernbeskattning, fåmansföretag, corporate governance, kapitalskydd, bolagsorgans befogenhet och behörighet samt internationell beskattning. Vidare studeras EU-bolagsrätt och EU-skatterätt, internationell skatterätt och mervärdesskatt. Studierna är casebaserade och bygger på att kursdeltagarna får jobba med en överlåtelse av en företagsgrupp, främst med fokus på skatterättsliga frågeställningar. Kursdeltagarna delas in i basgrupper som under kursens gång tillsammans har att ta ställning till ett antal skatterättsliga frågeställningar som företagsöverlåtelser kan ge upphov till. Under kursen läggs tonvikt vid studenternas skriftliga färdigheter.

Förkunskaper

180 hp på grundnivå varav 90 hp med successiv fördjupning i rättsvetenskap där ett självständigt arbete (G2E) om 15 hp ingår. Alternativt 180 hp på grundnivå varav 90 hp med successiv fördjupning i företagsekonomi eller nationalekonomi där ett självständigt arbete (G2E) om 15 hp ingår samt 30 hp i rättsvetenskap. Alternativt 180 hp i rättsvetenskap på ett juristprogram. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Örebro universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Bolagsrätt och företagsbeskattning med inriktning mot mergers och acquisitions

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön