Barn i rättsprocessen, avancerad nivå

Örebro universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Örebro
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2025 - Örebro
Sista ansökan: 2024-10-15

Barn i rättsprocessen, avancerad nivå

Kursen har sin utgångspunkt i humanrätten och däri gränslandet mellan offentligrätt och familjerätt framförallt barnrätt, förvaltningsrätt och straffrätt - och rör på olika sätt relationen mellan staten, familjen och individen, ofta med fokus på myndigheters ansvar och befogenheter. Kursen utgör en fördjupning av framförallt kurserna förvaltningsrätt, straffrätt och processrätt och har som mål att studera målgruppen barn och unga. Kursen syftar till fördjupad kunskap om barns delaktighet i rättsprocesser samt utredningar där delaktighet diskuteras i förhållande till barnets rättsliga ställning. Därtill syftar kursen till fördjupad kunskap om barnets rättigheter i rättsprocesser. Aktuella rättskällor diskuteras och avvägningen av ansvar för barnets omvårdnad och tillsyn mellan samhället och familj fördjupas liksom barnets eget inflytande över sin situation. Barnrättens centrala begrepp inom de traditionella rättsområdena fördjupas. Samhällets skydd för barn, makt och etik granskas kritiskt med fokus på hållbar utveckling och barn i utsatta situationer; unga brottsoffer och till viss del unga lagöverträdare. I det senare fallet diskuteras särskilt situationer där barn utsätts för våld i hemmet. En viktig del av kurser är att skapa en förståelse för den lagstiftning som reglerar hur olika samhällsaktörer samverkar dels med varandra, dels med barn och deras vårdnadshavare. Kursen innefattar praktik om två veckor i syfte att undersöka den praktiska tillämpningen av de juridiska frågorna som diskuteras under kursen. Praktikperioden kan ersättas av en tilläggsuppgift, såsom ett självständigt arbete som presenteras muntligt eller skriftligt i enlighet med instruktioner från examinator.Övrigt:Kursen vänder sig till studerande på ett juristprogram.

Förkunskaper

165 hp på grundnivå i rättsvetenskap på Juristprogrammet där 10 hp i straffrätt, 10 hp i processrätt och 10 hp i förvaltningsrätt ingår. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B

Örebro universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...


Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Örebro universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Barn i rättsprocessen, avancerad nivå

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön