Kurspaket i reproduktiv och perinatal hälsa på masternivå

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
Blandad undervisningstid
Deltid
Distans
Startdatum: Höst - Distans
Sista ansökan: 19 april
K2RPH – Kurspaket i reproduktiv och perinatal hälsa på masternivå

Kurspaket i reproduktiv och perinatal hälsa på masternivå

Kurspaket i reproduktiv och perinatal hälsa på masternivå

Är du intresserad av att främja hälsa, utveckla vård och driva forsknings- och utvecklingsprojekt inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa, barnmorskans verksamhetsområden? Då är detta ett kurspaket för dig! Kurspaketet i Reproduktiv och perinatal hälsa på masternivå ges på halvfart över två terminer och riktar sig till dig som är legitimerad barnmorka och har en magisterexamen i reproduktiv och perinatal hälsa, och som vill fortsätta studierna på avancerad nivå.

Om utbildningen

Under utbildningen är ditt vetenskapliga examensarbete i fokus. Du studerar till största delen självständigt med stöd av handledare medan du fördjupar dig i forskningsfältet och forskningsmetodik. När du har slutfört utbildningen kan du ansöka om en masterexamen i reproduktiv och perinatal hälsa.

Studier utomlands

Vi har samarbeten med universitet och vårdverksamheter över hela världen och det finns goda möjligheter för dig att  skriva examensarbete utomlands. Beroende på dina egna intresseområden och fokus kan vi erbjuda spännande miljöer inom såväl förlossningsvård som gynekologisk, perinatal och preventiv vård. Det ger dig goda chanser att studera de olika förutsättningarna för reproduktiv hälsa på plats, och med lokala experter nära till hands för stöd och handledning.

Förkunskaper

Behörigheter och urvalFörkunskapskrav

Barnmorskeexamen om 90 hp. Magisterexamen inom reproduktiv och perinatal hälsa eller motsvarande innehållande ett examensarbete på avancerad nivå om 15 hp inom huvudområdet. Vetenskaplig metod om 7.5 hp. Språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 285 hp.

Efter utbildningen

Efter studierna

Med din masterexamen i handen kan du välja att fortsätta studierna på doktorandnivå. Här kan din forskning t.ex. hjälpa till att förbättra förutsättningarna för en hållbar och jämställd reproduktiv hälsa för alla kvinnor och familjer.

Upplägg

Termin 1

Under Termin 1 förbereder du dig för att skriva din masteruppsats genom att avgränsa problemområde, formulera ett forskningsproblem och avgöra lämplig design och metod för arbetet.

Kurs 1, RPH250 Litteraturfördjupning inom reproduktiv och perinatal hälsa, 7.5 hp är en litteraturfördjupning inom det forskningsfält du har valt.

I kurs 2, RPH400 Vetenskaplig metod för master i reproduktiv och perinatal hälsa, 7.5 hp fördjupar du dina kunskaper i vetenskaplig teori och metod.

Termin 2

Under kurs 3, RPH040, Examensarbete för master i reproduktiv och perinatal hälsa, 15 hp skriver du examensarbetet vilket du presenterar och försvarar vid ett examinationsseminarium där du också granskar/ opponerar på ett annat examensarbete.

Personcentrerad profil

Utifrån ett livscykelperspektiv utgår utbildningen från ett personcentrerat, hållbart synsätt - både för individ, samhälle och på global nivå. En viktig del i detta är att främja kvinnans och närståendes rätt till självbestämmande och delaktighet, alltid grundat i ett jämställdhetsperspektiv. 

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Välkommen till Sahlgrenska akademin!

Sahlgrenska akademin främjar människors hälsa genom utbildning och forskning. När du väljer ett av våra utbildningsprogram blir du livsviktig för människor som du kommer i kontakt med i ditt yrkesverksamma liv. Flera av våra utbildningsprogram är bland de mest populära...


Läs mer om Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Kurspaket i reproduktiv och perinatal hälsa på masternivå

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön