Visa allastudier.se som: Mobil

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Sammanfattning
Högskola / Universitet
Göteborg
60
Svenska
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård

Specialistsjuksköterskeprogrammet är en utbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor. Programmet leder fram till specialistsjuksköterskeexamen och magisterexamen med inriktning mot ett visst kompetensområde samt ger grund för fortsatta studier på master- och forskarnivå. Vid Sahlgrenska akademin har programmet elva olika inriktningar. Alla inriktningar ger kompetens för avancerad vård inom personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik.

Operationssjukvård, 60 hp
Operationssjuksköterskor ansvarar för den avancerade omvårdnaden av patienters om genomgår kirurgiska ingrepp. De är verksamma i en högteknologisk miljö och arbetar förebyggande med att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet för att undvika vårdskador såsom vårdrelaterade infektioner. Yrket karaktäriseras även av teamarbete tillsammans med andra yrkesprofessioner, som är involverade i operationsverksamheten.

Innehåll och upplägg
Programmet omfattar 60 högskolepoäng varav verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör 17 högskolepoäng. Samtliga kurser inom programmet ges på avancerad nivå. Studierna ges på helfart alternativt halvfart. I programmet integreras kunskapsområdena vårdvetenskap, medicinsk vetenskap samt samhälls- och beteendevetenskap. Programmet består av nedanstående obligatoriska kurser inom huvudområdet omvårdnad. Den inbördes ordningen mellan kurserna kan variera.

  • Introduktion till specialistsjuksköterskans funktion inom operationssjukvård, 7,5 högskolepoäng
  • Vetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng
  • Intraoperativ omvårdnad, 7,5 högskolepoäng
  • Intraoperativ vårdmiljö och säkerhet, 7,5 högskolepoängKlinisk fördjupning inom operationssjukvård, 15 högskolepoäng
  • Examensarbete i omvårdnad med inriktning mot operationsvård, 15 högskolepoäng

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Sahlgrenska akademin främjar människors hälsa genom utbildning och forskning. När du väljer ett av våra 18 utbildningsprogram blir du livsviktig för människor som du kommer i kontakt med i ditt yrkesverksamma liv. Flera av våra utbildningsprogram är bland de mest...


Läs mer om Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Gör en intresseanmälan

För att beställa information om Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård, fyll i följande uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön