Sammanfattning
Program (grundnivå)
Uppsala
300 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Uppsala
Sista ansökan: 2025-04-15

Agronom - djur

Utbildningen omfattar 5 år med möjlighet att förutom agronomexamen även ta ut en kandidatexamen i husdjursvetenskap (efter 3 år) och en masterexamen i husdjursvetenskap.Det här läser du på programmetUnder programmets introduktion behandlas bland annat djurvärldenssystematik, evolution, anatomi samt viss matematik och statistik. Under första året studerar du även etologi, djurskydd, lantbruksvetenskap och biokemi. SLU erbjuder även praktik i egna djurbesättningar.Under årskurs 2 och 3 studerar du cellbiologi, husdjurens fysiologi, nutrition samt avel. Du läser även kurser om de vanligaste produktionsdjuren. Det tredje året avslutas med ett självständigt arbete som kan ge dig en kandidatexamen i husdjursvetenskap.Under årskurs 4 och 5 fördjupar du dina kunskaper om husdjursvetenskapliga ämnen ytterligare, och kan välja kurser i bl.a. nutrition och produktionsbiologi, genetik och avel, eller etologi, djurskydd och djurmiljö. Som nästan färdig agronom kan du även praktisera som agronom ute i näringslivet eller vid myndighet. Utbildningen avslutas med ett 20 veckor långt examensarbete.Programmets undervisning sker genom grupparbeten, föreläsningar, laborationer, seminarier, studiebesök, fältexkursioner och projektarbeten.

Förkunskaper

För att bli antagen till agronomprogrammet husdjur krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt områdesbehörighet A11: Biologi 2 Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2 Kemi 2 Matematik 4Betygskrav: I ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd.Det finns fler ersättningsmöjligheter för kurser inom områdesbehörigheten.Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Examen & Intyg

Agronomexamen

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser idag och i framtiden. Vår huvuduppgift är att genom högkvalitativ...


Läs mer om SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)


Recensioner

Det finns inga recensioner för Agronom - djur

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön