Visa allastudier.se som: Mobil

SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser idag och i framtiden. Vår huvuduppgift är att genom högkvalitativ forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys bidra till god livskvalitet och en ökad tillväxt, både här hemma och i världen.

Våra styrke- och profilområden berör livsviktiga frågor som genresurser och bioteknik, djurs och människors hälsa, klimat, ekosystemförändringar, hållbara produktionssystem, naturresursförvaltning, livsmedel, samhällsplanering och hållbar utveckling av stad och land.

Verksamheten är fördelad på ett 40-tal institutioner inom fyra fakulteter: fakulteten för landskaps-
planering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap,
fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap samt fakulteten för skogsvetenskap.
Totalt arbetar 2 800 människor vid SLU (helårsarbetskrafter).

Merparten av verksamheten är förlagd till de fyra huvudorterna Alnarp, Skara, Ultuna och Umeå.
Men forskning, utbildning och försöksverksamhet bedrivs på ett 30-tal platser över hela landet.

SLU:s mål för utbildning på grund- och avancerad nivå är att:

  • utbildningen uppfyller såväl högt ställda vetenskapliga och pedagogiska kvalitetskrav som samhällets behov av kompetens inom SLU:s utbildningsområden,
  • den är attraktiv och konkurrenskraftig både i ett nationellt och internationellt perspektiv,
  • utbildningsvolymen är större än år 2009 med en stor andel studenter på avancerad nivå.
Visa alla utbildningar med SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteendevetenskap
Genusvetenskap Ort
Rural Development and Natural Resource Management - Master's Programme Uppsala
Statistik
Ekologi och statistik Lund
Grundläggande matematisk statistik Uppsala
Statistik B - Regressions- och variansanalys Uppsala
Bygg / Anläggning
Byggnadskonstruktion A Lund
Självständigt arbete i miljöpsykologi Distans
Arkitektur
Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture Programme, Alnarp Lund
Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture- Master´s Programme Lund
Independent Project in Landscape Architecture, A2E – Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation – Master&#8 Uppsala
Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Uppsala
Outdoor environments for health and well-being - Master's programme Distans
Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Uppsala
Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Landskapsingenjörsprogrammet Lund
Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Lund
Bygg
Markbyggnad Lund
Ekonomi / Försäljning
Ekonomi - hållbar utveckling Uppsala
Övergripande företagsledning, verksamhetsutveckling och ekonomistyrning Lund
Ekonomi
Agronomprogrammet - ekonomi Uppsala
Den internationella skogssektorn - Struktur och politik Flera orter (2)
Ekonomistyrning I Uppsala
Experimentella metoder i ekonomi Uppsala
Företagsbeslut & mikroekonomi Uppsala
Företagsekonomi för hästverksamhet II Flera orter (2)
Företagsekonomi och livsmedelskedjan Uppsala
Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen, del I Lund
Grundläggande företagsekonomisk metodkurs Uppsala
Grundläggande företagsekonomisk metodkurs - distans Distans
Hållbara värdekedjor inom livsmedel och bioekonomi Flera orter (2)
Industriell ekonomi och hållbar innovation Uppsala
Investering och finansiering Uppsala
Jägmästarprogrammet Umeå
Landskapsföretaget – från marknad till affärsidé Lund
Marknadsföringsperspektiv för hållbara livsmedelssystem Uppsala
Produktionsekonomi Uppsala
Research methods – Master level distance course Distans
Självständigt arbete i företagsekonomi, A2E Uppsala
Självständigt arbete i Företagsekonomi, A2E Uppsala
Självständigt arbete i Företagsekonomi, A2E - Agronomprogrammet - ekonomi Uppsala
Självständigt arbete i Företagsekonomi, G2E Uppsala
Skogliga ekonomiska analyser Umeå
Trädgårdsföretaget Lund
Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Lund
Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Lund
Nationalekonomi
Aktuella teman inom tillämpad agrar ekonomi I Uppsala
Analytiska metoder Uppsala
Cost Benefit Analysis of Agricultural and Environmental Projects Uppsala
Ekonometri och programmering Uppsala
Ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling Uppsala
Förvaltning av Biologiska Resurser Uppsala
Jordbrukspolitik och internationell handel Uppsala
Makroekonomi I och jordbruks- och miljöekonomi Uppsala
Makroekonomisk teori Uppsala
Mikroekonomi II - Företag och samhälle Uppsala
Mikroekonomisk teori Uppsala
Naturresurs- och miljöekonomi Uppsala
Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel (AFEPA) - masterprogram Uppsala
Självständigt arbete i Nationalekonomi, A2E Uppsala
Självständigt arbete i Nationalekonomi, A2E - Agronomprogrammet - ekonomi Uppsala
Självständigt arbete i Nationalekonomi, G2E Uppsala
Redovisning / Bokföring
Hållbarhetsrapportering och finansiell redovisning Uppsala
Estetiska inriktningar
Design
Designföretaget – företagande inom landskap och trädgård Lund
Förberedande utbildningar
Theme Course 2020 Lund
Hantverk
Trähantverk
Klimatisering och tekniska installationer i djurstallar Distans
Självständigt arbete i teknologi, G2E Umeå
Självständigt arbete i teknologi, G2E Umeå
Hotell / Restaurang / Turism
Mat och dryck
Agronomprogrammet - Livsmedel Uppsala
Grundkurs - Livsmedelsagronom Uppsala
Human nutrition och fysiologi Uppsala
Livsmedelskemi och livsmedelsfysik Uppsala
Livsmedelsmikrobiologi, kvalitetsledning och livsmedelslagstiftning Uppsala
Maten i dagens och morgondagens samhälle - en introduktion Lund
Matsvinn - dagens problem och framtidens möjligheter Uppsala
Möjligheter och utmaningar för hållbara livsmedelssystem Uppsala
Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E Uppsala
Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E Uppsala
Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E - Agronomprogrammet - livsmedel Uppsala
Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, G2E Uppsala
Juridik
Beskattningsrätt Uppsala
Handelsrättslig översiktskurs Uppsala
Kommunikation / Media
Kommunikation
Kommunikationsteori och strategi Uppsala
Praktikkurs i miljökommunikation Uppsala
Marknadsföring / PR
Agricultural Economics and Management - Master´s Programme Uppsala
Environmental Economics and Management - Master's Programme Uppsala
Horticultural Science - Master's Programme Lund
Hållbar marknadsföring i biobaserad sektor Uppsala
Marknadsföring Uppsala
Marknadsföring av trädgård och landskap Lund
Marknadsföring för ingenjörer Uppsala
Marknadsföring, ansvarstagande och etik Uppsala
Sustainable Food Systems - Master´s Programme Uppsala
Kultur / Humanistiska inriktningar
Historia
Jordbrukets och landsbygdens historia Uppsala
Kulturvetenskap
Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Uppsala
Landscape Architecture Lund
Landskapsarkitektprogrammet Alnarp Lund
Ledarskap / Organisation
Entreprenörskap och hållbar utveckling - organisationsteori II Uppsala
Ledarskap och organisation Lund
Ledarskap
Ledarskap och hållbarhet Uppsala
Projektledning
Projektledning för landskapsingenjörer 1 Uppsala
Projektledning för landskapsingenjörer 2 Uppsala
Verksamhet och organisation
Organisering för hållbarhet – Organisationsteori I Uppsala
Organisering i den gröna sektorn – Organisationsteori I Uppsala
Natur / Djur
Agronomprogrammet - mark/växt Uppsala
Animal Science - Master's Programme Uppsala
Djurfysiologi Uppsala
Djurhållningens teknologi Lund
Djurmiljö Uppsala
Ekologi och trädbiologi Umeå
EnvEuro - European Master in Environmental Science Uppsala
Forest Ecology and Sustainable Management Umeå
Forskningspraktik Uppsala
Förmedling av skogs- och jordbruksfastigheter Distans
GIS and Geographic Analysis Uppsala
Grundkurs - agronom mark/växt Uppsala
Livmedelsetik Uppsala
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogsekonomi Flera orter (2)
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogsekonomi Flera orter (2)
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogsekonomi Flera orter (2)
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Vilt, fisk och miljö Umeå
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Vilt, fisk och miljö Umeå
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Vilt, fisk och miljö Umeå
Project based advanced course in Soil Science at the Dept. of Forest Ecology and Management Umeå
Råvaruegenskaper och förädlingsprocesser Umeå
Självständigt arbete i husdjursvetenskap, A2E Uppsala
Självständigt arbete i husdjursvetenskap, A2E - Agronomprogrammet - husdjur Uppsala
Självständigt arbete i Markvetenskap, A2E Uppsala
Självständigt arbete i Markvetenskap, A2E - Agronomprogrammet - mark/växt Uppsala
Skoglig Ekologi Umeå
Skogsbruk med många mål Distans
Skogsindustriell försörjningsstrategi Umeå
Skogspolitik och naturvård Umeå
Små avloppssystem, näringsåterföring och slambehandling Uppsala
Statistik och skogsinventering Umeå
Studieresa inom landskapsarkitektur Uppsala
Viltförvaltning och viltvård Distans
Världens jordmåner och hållbar vatten- och markanvändning Uppsala
Agronom
Animalieproduktion – Idisslare Uppsala
Animalieproduktion – Idisslare Uppsala
Besättningsutredning Uppsala
Besättningsutredning inklusive försöksdjursvetenskap Uppsala
Entreprenörskap och landsbygdsutveckling Uppsala
Environmental Communication and Management Uppsala
Forskningsprocessen: kvalitativa metoder, dataanalys och akademiskt skrivande Uppsala
Forskningsprocessens kontext och process I: teorier och metoder Uppsala
Forskningsprocessens kontext och process II: teorier och metoder Uppsala
Fårproduktion och landskapsvård Distans
Global animalieproduktion Uppsala
Grovfoder - odling och utfodring Distans
Independent Project in Agricultural science, A2E - Agroecology - Master´s Programme Lund
Internationell landsbygdsutveckling Uppsala
Jordbruket och samhället: distanskurs i agrarhistoria Distans
Kvalificerad agronompraktik 1 Uppsala
Kvalificerad agronompraktik 2 Uppsala
Landsbygd, försörjning och genus Uppsala
Lokala perspektiv Uppsala
Marknadsinriktad nötköttsproduktion Distans
Naturresursernas organisering och samhällsstyrning Uppsala
Naturvetenskaplig grundkurs – Husdjursagronom Uppsala
Projekt och kommunikation i den agrara sektorn Uppsala
Samhällsvetenskaplig teori för landsbygdsutvecklare Uppsala
Självständigt arbete i landsbygdsutveckling Uppsala
Självständigt arbete i Landsbygdsutveckling, A2E - Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Uppsala
Självständigt arbete i Lantbruksvetenskap, A2E Lund
Utformning av avelsprogram, 15hp Uppsala
Djurvård och hästhållning
Didaktik för ridlärare Flera orter (2)
Hippolog - Islandshäst Krokom
Hippolog - Ridhäst Eslöv
Hippolog - Travhäst Krokom
Hippologisk baskurs Flera orter (2)
Hästen i sport, arbete och fritid Uppsala
Hästens biologi och handhavande Flera orter (2)
Pedagogik i hästverksamhet Flera orter (2)
Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet Flera orter (2)
Pedagogik, ledarskap och projektledning i hästverksamhet Krokom
Ridkonst och hästhantering - islandshäst I Krokom
Ridkonst och hästhantering - ridhäst I Eslöv
Ridkonst och hästhantering - ridhäst III Hallstahammar
Ridkonst och hästhantering – ridhäst II Hallstahammar
Ridkonst och hästhantering Islandshäst II Krokom
Ridkonst och hästutbildning - ridhäst I Hallstahammar
Ridkonst och hästutbildning - ridhäst II Hallstahammar
Seminariekurs i hippologi Flera orter (2)
Självständigt arbete i hippologi, G2E Hallstahammar
Travhästens friskvård och uppträning I Krokom
Travsport och hästhantering I Krokom
Travsport och hästhantering II Krokom
Travsport och hästhantering III Krokom
Verksamhetsförlagd utbildning II Flera orter (2)
Fiske och vattenbruk
Fiskevård Distans
Hållbart fiske och hållbara akvatiska ekosystem Uppsala
Lant- och skogsbruk
Hållbar skogsskötsel och markanvändning i tropikerna Umeå
Introduktion till landsbygdsutveckling Uppsala
Lantmästare - kandidatprogram Lund
Masterarbete i Markvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel Umeå
Masterarbete i Markvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Ekologi Uppsala
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Ekologi Uppsala
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Ekologi Uppsala
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Skogens biomaterial och teknologi Umeå
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Skogens biomaterial och teknologi Umeå
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Skogens biomaterial och teknologi Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig mykologi och växtpatologi Uppsala
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig mykologi och växtpatologi Uppsala
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig mykologi och växtpatologi Uppsala
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Skoglig resurshushållning Umeå
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Skoglig resurshushållning Umeå
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Skoglig resurshushållning Umeå
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap Lund
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap Lund
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap Lund
Planering för hållbart skogsbruk - teori, metod och verktyg Lund
Praktik - Landsbygdsföretag Uppsala
Skog, mark och skogsbruk Umeå
Skogen, marken, maskinen Skinnskatteberg
Skogens skötsel, planering och hälsa Umeå
Skogens värdekedja Skinnskatteberg
Skoglig driftsledning Skinnskatteberg
Skogligt basår för blivande skogsmästare Uppsala Uppsala
Skogligt basår för blivande skogsmästare Värnamo Värnamo
Skogsgården Företaget Skinnskatteberg
Skogsmästarprogrammet Skinnskatteberg
Skogsskötsel 1 Skinnskatteberg
Skogsskötsel 2 Skinnskatteberg
Skogsträdens skadegörare: interaktioner, ekologi och skötsel Distans
Skötsel av tempererade skogar Lund
Uthålligt skogsbruk i södra Sverige Lund
Trädgård
Agroecology - Master's programme Lund
Agroecology Basics Lund
Design Project - Advanced Planting Design Lund
Digital Landscape Visualisation Lund
Explorations into landscape architecture Lund
Färg- & formlära för trädgårdsingenjörer Lund
Gestaltning genom förvaltning Uppsala
Gröna tak - grundläggande koncept och användning Distans
Hortikulturell Praktikkurs Lund
Hortonom Lund
Hydroponiska system inom trädgårdsodling och i offentlig miljö Lund
Hållbar utveckling av stadslandskapet, teorikurs Lund
Hälsoträdgårdar Lund
Independent project in Horticultural Science, A2E Lund
Independent project in Horticultural Science, A2E - Horticultural Science - Master´s Programme Lund
Independent project in Horticultural Science, A2E - Horticultural Science - Master´s Programme Lund
Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Outdoor Environments for Health and Well-being - Master´s Programme Distans
Independent project in Landscape Architecture, G2E Lund
Introduktion till landskapsarkitektur samt geologi och hydrologi Uppsala
Introduktionskurs för landskapsingenjörer, och växtkunskap Uppsala
Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - master´s programme Uppsala
Landscape Theory in Architectural and Planning Practice Lund
Landskapsarkitekten i praktiken Uppsala
Landskapsarkitektens praktik Lund
Landskapsarkitektur: historia, teori och praktik Uppsala
Landskapsförvaltning Lund
Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Uppsala
Landskapsingenjörsprogrammet – Alnarp Lund
Landskapsplanering i teori och praktik Uppsala
Markbyggnad - Material och projektering Lund
Marken som växtplats och markbyggnad Uppsala
Människa och fysisk miljö Lund
Möte med landskap 1 Lund
Möte med landskap 2 Lund
Nature Based Interventions Distans
Odling och kvalitet hos trädgårdsprodukter Lund
Planering och förvaltning för hållbar utveckling av stadslandskapet, tillämpningskurs Lund
Planeringens grunder Lund
Planning Project - Large Scale Structures, Analysis and EIA Lund
Planning Project - Driving Forces and Contemporary Tendencies Lund
Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design Lund
Project based research training Lund
Project based research training Lund
Projektkurs trädgård Lund
Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - master Lund
Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E Lund
Skötsel av grönytor och naturmarker Lund
Stadens utmaningar Lund
Studio - Avancerad växtgestaltning Uppsala
Studio - Form och landskapskaraktär Uppsala
Studio - Landscape architecture and urban space Uppsala
Studio - Landskapsarkitektur för hållbar stadsbyggnadskonst Uppsala
Studio - Landskapsplanering Uppsala
Studio - Planering och gestaltning av boendemiljö Uppsala
Temakurs 2020:2 Lund
Trädgårdar i vård, introduktionskurs Distans
Trädgårdsdesignens metod och material Lund
Trädvård Lund
Urban Forestry – management of urban forests and trees Lund
Urbanekologi och växtkännedom Uppsala
Utomhusmiljöer för barn och ungdom Distans
Utökad växt- och ståndortskännedom Lund
Vegetationsbyggnad - material och projektering Lund
Värderingar som styr planering, gestaltning och förvaltning av landskap Uppsala
Växt- och marklära för landskapsingenjörer Lund
Växtkomposition Lund
Övrigt inom natur / djur
Agronomprogrammet - husdjur Uppsala
Etologi och djurskydd - kandidatprogram Uppsala
Naturvetenskap
Euroforester - masterprogram Lund
Management of Fish and Wildlife Populations - Master's Programme Umeå
Plats, aktivitet och individens utveckling Distans
Självständigt arbete i markvetenskap - magisterarbete Uppsala
Biologi
Advanced Plant Breeding and Genetic Resources Lund
Agrara odlingssystem Uppsala
Agroecology and Sustainability of Production Systems Lund
Animalieproduktion I Lund
Animalieproduktionens driftledning och system Lund
Antrozoologi i praktiken Distans
Applied Plant Biotechnology Lund
Att forska i skog - vetenskapsmetodik Distans
Avfallshantering Uppsala
Biologi Uppsala
Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Uppsala
Biologisk mångfald i sötvatten Uppsala
Botanik Lund
Botanik och växtkännedom Lund
De vilda djurens ekologi i en föränderlig värld - förutsättningar Distans
Djurens biologi 2 – cellen Uppsala
Djurens biologi 3 – fysiologi Uppsala
Djurparksdjurens beteende Distans
Djurskydd, djurvälfärd och djuretik Uppsala
Djurvälfärd, djurskydd och etologi Uppsala
Ekologi Uppsala
Ekologi för fiskevård Uppsala
Energi- och livscykelanalys Uppsala
Energisystemens biogeokemiska förutsättningar Uppsala
Energisystemens miljöpåverkan Uppsala
Etologi och antrozoologi 2 Uppsala
Etologi och djurskydd Uppsala
Experimental approaches in plant growth analysis and phenotyping Uppsala
Forest Ecosystem Ecology Umeå
Forest History - Human utilisation and vegetation dynamics Umeå
Forskningspraktik Uppsala
Forskningsträning och projekt Uppsala
Genetic diversity and plant breeding Uppsala
Genetik, cellbiologi och mikrobiologi Uppsala
Genomanalys Uppsala
Grundkurs - biologi och miljövetenskap Uppsala
Horticultural Systems and Future Challenges Lund
Hund- och kattetologi Distans
Hundens och kattens biologi och användning Uppsala
Husdjursvetenskap - vetenskapligt perspektiv Uppsala
Hållbar markförvaltning i agroekosystem Lund
Hållbarhetens ekologi: Maten, skogen, staden och klimatet. Uppsala
Hästens biologi Uppsala
Hästhållning i landsbygdsföretag Distans
Immunologi och genetik på organism- och molekylär nivå Uppsala
Independent project in Biology, A2E Lund
Independent project in Biology, A2E - Horticultural Science - Master´s Programme Lund
Independent project in Biology, G2E Lund
Insekternas mångfald och bevarande Distans
Integrerade bekämpningsstrategier för hållbara odlingssystem Lund
Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion Flera orter (3)
Inventeringsmetoder för vilt och fisk Umeå
Kryptogamer och naturvård Distans
Kvalificerad praktik 1 Uppsala
Kvalificerad praktik 1 Uppsala
Kvalificerad praktik 2 Uppsala
Kvalificerad praktik 2 Uppsala
Marken som växtplats och växtkännedom 3 Uppsala
Masterarbete i Biologi, A2E - Ekologi Uppsala
Masterarbete i Biologi, A2E - Skogens ekologi och skötsel Umeå
Masterarbete i Biologi, A2E - Skogens ekologi och skötsel Umeå
Masterarbete i biologi, A2E - Skoglig genetik och växfysiologi Umeå
Masterarbete i Biologi, A2E - Skoglig mykologi och växtpatologi Uppsala
Masterarbete i Biologi, A2E - Skoglig mykologi och växtpatologi Uppsala
Masterarbete i biologi, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap Lund
Masterarbete i biologi, A2E - Vilt, fisk och miljö Umeå
Masterarbete i biologi, A2E - Vilt, fisk och miljö Umeå
Mikrobiom - en introduktion till mikroorganismernas fascinerande värld Distans
Miljörelaterade frågor i växtproduktion Lund
Naturvetenskaplig grundkurs - evolution och ekologi Uppsala
Näringsfysiologi Uppsala
Näringslära – hälsa, beteende och välfärd Uppsala
Practical research training Lund
Principer för fiskerivetenskap Uppsala
Produktion och förädling av frukt, bär och vin Lund
Projektbaserad fördjupningskurs i biologi vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi Umeå
Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö Umeå
Renens biologi och renskötsel Distans
Självständigt arbete i biologi - magisterarbete Uppsala
Självständigt arbete i biologi, A2E Uppsala
Självständigt arbete i biologi, A2E Lund
Självständigt arbete i biologi, A2E Uppsala
Självständigt arbete i Biologi, A2E Uppsala
Självständigt arbete i Biologi, A2E - Agronomprogrammet - mark/växt Uppsala
Självständigt arbete i biologi, G2E Umeå
Självständigt arbete i biologi, G2E Umeå
Självständigt arbete i Biologi, G2E Uppsala
Skoglig naturvårdsbiologi Distans
Sporthästens friskvård Flera orter (2)
Svampkunskap - fortsättningskurs i mykologi Distans
Säker näring i kretslopp Uppsala
Tillväxt och Utveckling hos Växter Flera orter (3)
Tillämpad Naturvårdsbiologi Uppsala
Tillämpad populationsekologi Umeå
Vertebratzoologi Uppsala
Viltbiologi Lindesberg
Vinodling Uppsala
Växt-mikrobinteraktioner Uppsala
Växtbiologi Uppsala
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Erasmus Mundus Plant Biology Uppsala
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Genetisk och molekylär växtbiologi Uppsala
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Odlade växters abiotiska och biotiska interaktioner Uppsala
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Skogsbioteknik Umeå
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Växtskydd och växtförädling Lund
Växtfysiologi Uppsala
Växtfysiologi, grundkurs Lund
Växtförädling och växtfysiologi Lund
Växtpatologi Uppsala
Växtproduktion - mark och grödor Uppsala
Växtproduktion - ogräs och växtskadegörare Uppsala
Växtskydd, grundkurs Lund
Geovetenskap
Soil, Water and Environment - Master's Programme Uppsala
Kemi
Grundläggande kemi Lund
Grundläggande kemi I Uppsala
Kemi, ekologi och statistik Lund
Självständigt arbete i Kemi, A2E Uppsala
Termokemisk omvandling Uppsala
Matematik
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats Agronomprogrammet Livsmedel Uppsala
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats Agronomprogrammet Mark/Växt Uppsala
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats Biologi och miljövetenskap Uppsala
Statistik A - Grundläggande statistik Uppsala
Miljö
Att skapa hållbara framtider - en introduktion till framtidsstudier och scenariometoder Uppsala
Energi och miljö Uppsala
Hydrologiska processer i mark-växtekosystem Uppsala
Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - master Lund
Hållbarhetsperspektiv på nutida fiske. Vart har alla fiskarna tagit vägen? Uppsala
Introduktionskurs till miljökommunikation-Samhälle , socialt samspel och kommunikativa färdigheter Uppsala
Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik Uppsala
Markanvändning och vattenvård för att minska övergödning Uppsala
Markvetenskap för miljö och vatten Uppsala
Masterarbete i miljövetenskap, A2E - Vilt, fisk och miljö Umeå
Masterarbete i miljövetenskap, A2E - Vilt, fisk och miljö Umeå
Miljöförvaltning i Europa Distans
Miljögeokemi Uppsala
Miljökonsekvensbeskrivning Uppsala
Miljökonsekvensbeskrivning och miljökommunikation – introduktion Uppsala
Miljökonsekvensbeskrivning, miljökommunikation och naturvägledning – metoder och tillämpning Uppsala
Miljöperception och upplevelse Distans
Naturvägledning för yrkesverksamma - praktisk och teoretisk grundkurs Distans
Projektarbete i energisystem Uppsala
Projektarbete i energisystem Uppsala
Samhälle och miljö Uppsala
Självständigt arbete i miljövetenskap, A2E Uppsala
Självständigt arbete i Miljövetenskap, A2E Uppsala
Självständigt arbete i Miljövetenskap, A2E - Masterprogrammet Sustainable Development Uppsala
Självständigt arbete i Miljövetenskap, G2E Uppsala
System- och livscykelanalys Uppsala
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsmiljö
Arbetsmiljön inom lantbruk och trädgårdsnäring Distans
Social hållbarhet i arbetsliv, företagande och samhälle Distans
Teknik
Förorenad mark - riskbedömning och åtgärder Uppsala
Hållbar teknik för låg- och medelinkomstländer Uppsala
Independent Project in Technology, A2E Lund
Scientific Methods, Tools and Thesis Writing Lund
Självständigt arbete i teknologi, A2E Umeå
Självständigt arbete i Teknologi, A2E Uppsala
Självständigt arbete i Teknologi, G2E Uppsala
Val av VA-system Uppsala
Design och produktutveckling
Product Development and Innovation Systems in Horticulture Lund
Information- och kommunikationsteknik
Geografiska informationssystem Uppsala
Geografiska informationssystem för ingenjörer Uppsala
Geografiska informationssystem för miljö- och naturvetenskap Uppsala
Maskinteknik
Maskinteknik i lantbruket Lund
Materialteknik
Material - konstruktion och projektering Lund
Miljö och energiteknik
Energimarknadsanalys Uppsala
Energisystemplanering Uppsala
Examensarbete i energisystem Uppsala
Hållbar utveckling i energibranschen Uppsala
Introduktion till energisystem Uppsala
Vård / Omsorg
Veterinär
Allmän sjukdomslära Uppsala
Anatomins grunder Uppsala
Biomedicinsk baskurs Uppsala
Djurens anatomi och fysiologi Uppsala
Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 2 Uppsala
Djuromvårdnad vid intensiv- och akutsjukvård Uppsala
Djuromvårdnadens grunder Uppsala
Djursjukskötarprogrammet Uppsala
Djurskydd, författningskunskap och epizootologi Uppsala
Djurskydd, författningskunskap och epizootologi Uppsala
Epidemiologi, biostatistik och vetenskaplig metodik i djuromvårdnad Uppsala
Klinisk veterinärmedicin Uppsala
Klinisk veterinärmedicin inkl populationsmedicin samt veterinär folkhälsovetenskap med tillämpad epidemiologi och epizootologi Uppsala
Näringsfysiologi och fodervetenskap Uppsala
Organens struktur och funktion Uppsala
Populationsmedicin Uppsala
Sjukvårdslära och verksamhetsförlagd utbildning 2 Uppsala
Självständigt arbete i veterinärmedicin, A2E Uppsala
Specifik omvårdnad med inriktning anestesisjukvård Uppsala
Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz Uppsala
Vetenskapligt förhållningssätt Uppsala
Veterinärmedicinsk propedeutik Uppsala
Veterinärmedicinsk propedeutik Uppsala
Veterinärprogrammet Uppsala
Vårdhygien Uppsala

Visa alla

Hitta till utbildaren

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)
75007 UPPSALA


Recensioner

Det finns inga recensioner för SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön