Visa allastudier.se som: Mobil

SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser idag och i framtiden. Vår huvuduppgift är att genom högkvalitativ forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys bidra till god livskvalitet och en ökad tillväxt, både här hemma och i världen.

Våra styrke- och profilområden berör livsviktiga frågor som genresurser och bioteknik, djurs och människors hälsa, klimat, ekosystemförändringar, hållbara produktionssystem, naturresursförvaltning, livsmedel, samhällsplanering och hållbar utveckling av stad och land.

Verksamheten är fördelad på ett 40-tal institutioner inom fyra fakulteter: fakulteten för landskaps-
planering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap,
fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap samt fakulteten för skogsvetenskap.
Totalt arbetar 2 800 människor vid SLU (helårsarbetskrafter).

Merparten av verksamheten är förlagd till de fyra huvudorterna Alnarp, Skara, Ultuna och Umeå.
Men forskning, utbildning och försöksverksamhet bedrivs på ett 30-tal platser över hela landet.

SLU:s mål för utbildning på grund- och avancerad nivå är att:

  • utbildningen uppfyller såväl högt ställda vetenskapliga och pedagogiska kvalitetskrav som samhällets behov av kompetens inom SLU:s utbildningsområden,
  • den är attraktiv och konkurrenskraftig både i ett nationellt och internationellt perspektiv,
  • utbildningsvolymen är större än år 2009 med en stor andel studenter på avancerad nivå.
Visa alla utbildningar med SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteendevetenskap
Samhällsvetenskap Utbildningsform Längd Ort
Att förstå samhällets miljöstyrning utifrån ett kritiskt konstruktivt förhållningssätt Klassrum Uppsala
Konflikt, demokrati och processledning Klassrum Uppsala
Statistik
Ekologi och statistik Klassrum Lund
Grundläggande matematisk statistik Klassrum Uppsala
Statistik A - Grundläggande statistik Klassrum Uppsala
Statistik B - Regressions- och variansanalys Klassrum Uppsala
Statistik för ekonomer Klassrum Uppsala
Bygg / Anläggning
Byggnadskonstruktion A Klassrum Lund
Arkitektur
Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Klassrum Uppsala
Landskapsarkitekturens metoder och roller i översiktlig planering Klassrum Uppsala
Outdoor environments for health and well-being - Master's programme Distans Distans
Studio Urbanekologi för landskapsarkitektur Klassrum Uppsala
Bygg
Markbyggnad Klassrum Lund
Ekonomi / Försäljning
Ekonomi - hållbar utveckling Klassrum Uppsala
Environmental Economics and Management - Master's Programme Klassrum Uppsala
Övergripande företagsledning, verksamhetsutveckling och ekonomistyrning Klassrum Lund
Ekonomi
Agronomprogrammet - ekonomi Klassrum Uppsala
Consumer behaviour, food choice and sustainable food consumption Klassrum Uppsala
Ekonomistyrning I Klassrum Uppsala
Ekonomistyrning II Klassrum Uppsala
Environmental Economics and Management Klassrum Lund
Environmental Economics and Management Klassrum Lund
Experimentella metoder i ekonomi Klassrum Uppsala
Företagande 2 Klassrum Uppsala
Företagsbeslut & mikroekonomi Klassrum Uppsala
Företagsekonomi för hästverksamhet I Klassrum Flera orter (2)
Företagsekonomi för hästverksamhet II Klassrum Flera orter (2)
Företagsekonomi och livsmedelskedjan Klassrum Uppsala
Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen, del I Klassrum Lund
Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen, del II Klassrum Lund
Företagsekonomiska forskningsmetoder Klassrum Uppsala
Företagsstrategiska perspektiv Klassrum Lund
Grundläggande företagsekonomisk metodkurs Klassrum Uppsala
Grundläggande företagsekonomisk metodkurs - distans Distans Distans
Hållbara värdekedjor inom livsmedel och bioekonomi Klassrum, Distans Flera orter (2)
Industriell ekonomi och hållbar innovation Klassrum Uppsala
Investering och finansiering Klassrum Uppsala
Jägmästarprogrammet Klassrum Umeå
Kvalitets- och miljöledning - fördjupad teori i organisation och marknadsföring Klassrum Uppsala
Landskapsföretaget från marknad till affärsidé Klassrum Lund
Lantbruksekonomi och driftsplanering Klassrum Uppsala
Lantbrukskooperativa företag Klassrum Uppsala
Markbyggnads- och skötselekonomi Klassrum Lund
Marknadsföring och organisation Klassrum Umeå
Produktionsekonomi Klassrum Uppsala
Research methods Master level distance course Distans Distans
Självständigt arbete i företagsekonomi, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Företagsekonomi, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Företagsekonomi, A2E - Agronomprogrammet - ekonomi Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Företagsekonomi, G1E - Lantmästare - kandidatprogram Klassrum Lund
Självständigt arbete i Företagsekonomi, G2E Klassrum Lund
Självständigt arbete i Företagsekonomi, G2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Företagsekonomi, G2E - Lantmästare - kandidatprogram (antagna fr.o.m. 2017) Klassrum Lund
Skogens ekonomi Klassrum Umeå
Skogliga ekonomiska analyser Klassrum Umeå
Trädgårdsföretaget Klassrum Lund
Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Klassrum Lund
Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Klassrum Lund
Trädgårdsmarknaden Klassrum Lund
Värdekedjans nätverk med tillämpning i bioekonomin Klassrum Uppsala
Nationalekonomi
Agricultural Economics and Management - Master´s Programme Klassrum Uppsala
Aktuella teman inom tillämpad agrar ekonomi I Klassrum Uppsala
Aktuella teman inom tillämpad agrar ekonomi II Klassrum Uppsala
Analytiska metoder Klassrum Uppsala
Applied Econometrics Klassrum Uppsala
Cost Benefit Analysis of Agricultural and Environmental Projects Klassrum Uppsala
Econometric Theory Klassrum Uppsala
Ekonometri och programmering Klassrum Uppsala
Ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling Klassrum Uppsala
Environmental Policy Klassrum Uppsala
Förvaltning av Biologiska Resurser Klassrum Uppsala
Jordbrukspolitik och internationell handel Klassrum Uppsala
Makroekonomi I och jordbruks- och miljöekonomi Klassrum Uppsala
Makroekonomisk teori Klassrum Uppsala
Mikroekonomi I med matematik Klassrum Uppsala
Mikroekonomi II - Företag och samhälle Klassrum Uppsala
Mikroekonomi med tillämpningar inom jordbruks- och miljöekonomi Klassrum Uppsala
Mikroekonomisk teori Klassrum Uppsala
Miljöekonomisk översiktskurs Klassrum Uppsala
Naturresurs- och miljöekonomi Klassrum Uppsala
Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel (AFEPA) - masterprogram Klassrum Uppsala
Politisk utvärdering Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Nationalekonomi, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Nationalekonomi, A2E - Agronomprogrammet - ekonomi Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Nationalekonomi, G2E Klassrum Uppsala
Topics in Econometrics Klassrum Uppsala
Redovisning / Bokföring
Hållbarhetsrapportering och finansiell redovisning Klassrum Uppsala
Estetiska inriktningar
Design
Avancerad Landskapsanalys med GIS Klassrum Lund
Designföretaget företagande inom landskap och trädgård Klassrum Lund
Förberedande utbildningar
Theme Course 2020 Klassrum Lund
Hantverk
Trähantverk
Byggnadsplanering Klassrum Lund
Energisystem och energihushållning för landsbygdsföretag Klassrum Lund
Klimatisering och tekniska installationer i djurstallar Distans Distans
Logistik Klassrum Uppsala
Markprojektering Klassrum Lund
Självständigt arbete i teknologi, A2E Klassrum Umeå
Självständigt arbete i teknologi, G2E Klassrum Umeå
Självständigt arbete i teknologi, G2E Klassrum Umeå
Självständigt arbete i Teknologi, G2E Klassrum Lund
Systemanalys med energitillämpningar Klassrum Uppsala
Teknologi, mark och klimat för odling Klassrum Lund
Tillämpning i projektering, bygg och skötsel av utemiljö Klassrum Lund
Trävetenskap och träteknologi Klassrum Uppsala
Utformning av grönblå infrastruktur Klassrum Lund
Växtproduktionens teknik och arbetsmiljö Klassrum Lund
Hotell / Restaurang / Turism
Mat och dryck
AFEPAs praktikkurs Klassrum Uppsala
Agronomprogrammet - Livsmedel Klassrum Uppsala
Grundkurs - Livsmedelsagronom Klassrum Uppsala
Human nutrition och fysiologi Klassrum Uppsala
Livsmedelskemi och livsmedelsfysik Klassrum Uppsala
Livsmedelsmikrobiologi, kvalitetsledning och livsmedelslagstiftning Klassrum Uppsala
Livsmedelsteknologi Klassrum Uppsala
Maten i dagens och morgondagens samhälle - en introduktion Distans Distans
Matsvinn - dagens problem och framtidens möjligheter Klassrum Uppsala
Möjligheter och utmaningar för hållbara livsmedelssystem Klassrum Uppsala
Projektledning för innovation i hållbara livsmedelssystem Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E - Agronomprogrammet - livsmedel Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, G2E Klassrum Uppsala
Vegetabiliska livsmedel Klassrum Uppsala
Vinodling Klassrum Uppsala
Juridik
Beskattningsrätt Klassrum Uppsala
Förvaltningsrättslig översiktskurs Distans Distans
Handelsrättslig översiktskurs Klassrum Uppsala
Miljörätt Klassrum Uppsala
Kommunikation / Media
Environmental Communication and Management Klassrum Uppsala
Kommunikation
Kommunikationsteori och strategi Klassrum Uppsala
Praktikkurs i miljökommunikation Klassrum Uppsala
Marknadsföring / PR
Horticultural Science - Master's Programme Klassrum Lund
Hållbar marknadsföring i biobaserad sektor Klassrum Uppsala
Marknadsföring Klassrum Uppsala
Marknadsföring av trädgård och landskap Klassrum Lund
Marknadsföring för ingenjörer Klassrum Uppsala
Marknadsföring, ansvarstagande och etik Klassrum Uppsala
Marknadsföringsperspektiv för hållbara livsmedelssystem Klassrum Uppsala
Kultur / Humanistiska inriktningar
Historia
Ekonomisk historia A/Global omvandling och globalisering 1700-2000 Klassrum Uppsala
Jordbrukets och landsbygdens historia Klassrum Uppsala
Internationellt
Den internationella skogssektorn - Struktur och politik Klassrum Flera orter (2)
Kulturvetenskap
Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Klassrum Uppsala
Landscape Architecture Klassrum Lund
Landskapsarkitektprogrammet Alnarp Klassrum Lund
Ledarskap / Organisation
Entreprenörskap och hållbar utveckling - organisationsteori II Klassrum Uppsala
Innovation och Hållbar Utveckling Klassrum Uppsala
Ledarskap och organisation Klassrum Lund
Ledarskap
Ledarskap och hållbarhet Klassrum Uppsala
Projektledning
Ledning av människor och organisationer under förändring Distans Distans
Projektledning för landskapsingenjörer 1 Klassrum Uppsala
Projektledning för landskapsingenjörer 2 Klassrum Uppsala
Verksamhet och organisation
Organisering för hållbarhet Organisationsteori I Klassrum Uppsala
Organisering i den gröna sektorn Organisationsteori I Klassrum Uppsala
Natur / Djur
1900-talets jordbruksekonomi och politik Klassrum Uppsala
Agronomprogrammet - mark/växt Klassrum Uppsala
Animal Science - Master's Programme Klassrum Uppsala
Animalieproduktion * akvakultur, fjäderfä och gris Klassrum Uppsala
Animaliska livsmedel Klassrum Uppsala
Anpassning av skogsbruksmetoder till varierande mål Distans Distans
Avel 1 Klassrum Uppsala
Avel 2 Klassrum Uppsala
Bevarandebiologi Klassrum Uppsala
Biogeofysik Klassrum Uppsala
Designprojekt Komposition och materialitet Klassrum Lund
Djurens biologi 1 - biokemi Klassrum Uppsala
Djurens nutrition Klassrum Uppsala
Djurens utfodring Klassrum Uppsala
Djurfysiologi Klassrum Uppsala
Djurhållning, djurhälsa och smittskydd Klassrum Uppsala
Djurhållningens teknologi Klassrum Lund
Djurmiljö Klassrum Uppsala
Djurmiljö, djurvälfärd och byggnadsfunktion Klassrum Uppsala
Djurskydd - kontroll och bedömning Klassrum Uppsala
Djurskydd och författningskunskap Klassrum Uppsala
Ekologi och miljövetenskap Klassrum Uppsala
Ekologi och trädbiologi Klassrum Umeå
EnvEuro - European Master in Environmental Science Klassrum Uppsala
Etologi och antrozoologi 1 Klassrum Uppsala
Experimentellt studentprojekt i landskapsarkitektur Klassrum Uppsala
Fjärranalys och skoglig inventering Klassrum Umeå
Fodervetenskap och vallfoderproduktion Klassrum Uppsala
Forest Ecology and Sustainable Management Klassrum Umeå
Forskningspraktik Klassrum Uppsala
Förmedling av skogs- och jordbruksfastigheter Distans Distans
Genuskompetens för skogssektorn Distans Distans
GIS and Geographic Analysis Klassrum Uppsala
Grundkurs - agronom mark/växt Klassrum Uppsala
Grundläggande husdjursgenetik och avel Distans Distans
Hortikulturell Praktikkurs Klassrum Lund
Husdjursgenetik - hälsa, beteende och välfärd Klassrum Uppsala
Hälsofrämjande utomhusmiljöer Distans Distans
Hästens utfodring Distans Distans
Independent project in Horticultural Science, A2E Klassrum Lund
Independent project in Horticultural Science, A2E - Horticultural Science - Master´s Programme Klassrum Lund
Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture- Master´s Programme Klassrum Lund
Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Outdoor Environments for Health and Well-being - Master´s Programme Distans Distans
Independent Project in Technology, A2E Klassrum Lund
Landskapsanalys i studier av människa och miljö Distans Distans
Lantbruksvetenskap för husdjursagronomer Klassrum Uppsala
Livmedelsetik Klassrum Uppsala
Marken i odlingen Klassrum Uppsala
Marklära, hydrologi och meteorologi Klassrum Umeå
Marknadsinriktad virkesförsörjning Klassrum Umeå
Masterarbete i Markvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel Klassrum Umeå
Masterarbete i Markvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel Klassrum Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Ekologi Klassrum Uppsala
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Ekologi Klassrum Uppsala
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Ekologi Klassrum Uppsala
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Skogens biomaterial och teknologi Klassrum Umeå
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Skogens biomaterial och teknologi Klassrum Umeå
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Skogens biomaterial och teknologi Klassrum Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel Klassrum Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel Klassrum Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel Klassrum Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi Klassrum Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi Klassrum Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi Klassrum Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig mykologi och växtpatologi Klassrum Uppsala
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig mykologi och växtpatologi Klassrum Uppsala
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig mykologi och växtpatologi Klassrum Uppsala
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Skoglig resurshushållning Klassrum Umeå
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Skoglig resurshushållning Klassrum Umeå
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Skoglig resurshushållning Klassrum Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogsekonomi Klassrum Flera orter (2)
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogsekonomi Klassrum Flera orter (2)
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogsekonomi Klassrum Flera orter (2)
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap Klassrum Lund
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap Klassrum Lund
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap Klassrum Lund
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Människor, djur, ekosystem One Health i en globalt hållbar animalieproduktion Klassrum Uppsala
Nationell och internationell skogspolitik Klassrum Lund
Nature and Animal Assisted Interventions Distans Distans
Operativ styrning av virkesleveranser Klassrum Umeå
Praktiskt skogsbruk Klassrum Umeå
Precisionsdjurhållning för hållbar animalieproduktion Distans Distans
Projekt Vattenresurser Klassrum Uppsala
Råvaruegenskaper och förädlingsprocesser Klassrum Umeå
Självständigt arbete i husdjursvetenskap, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i husdjursvetenskap, A2E - Agronomprogrammet - husdjur Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i husdjursvetenskap, G2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i markvetenskap - magisterarbete Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Markvetenskap, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i markvetenskap, G2E, 15.0 hp Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i skogsvetenskap, G2E Klassrum Umeå
Självständigt kandidatarbete i skogshushållning, G2E Klassrum Skinnskatteberg
Självständigt kandidatarbete i skogshushållning, G2E - Skogsmästarprogrammet Klassrum Skinnskatteberg
Självständigt kandidatarbete i skogsvetenskap, G2E - Jägmästarprogrammet Klassrum Umeå
Självständigt kandidatarbete i skogsvetenskap, G2E - Jägmästarprogrammet Klassrum Umeå
Skoglig affärskunskap och verksamhetsledning Klassrum Skinnskatteberg
Skoglig Ekologi Klassrum Umeå
Skoglig planering Klassrum Skinnskatteberg
Skoglig planering med PlanVis som beslutsstöd Klassrum Umeå
Skoglig produktion och miljö Klassrum Skinnskatteberg
Skogliga beslutsunderlag Klassrum Skinnskatteberg
Skogliga hållbarhetsanalyser Klassrum Umeå
Skogsbruk med många mål Distans Distans
Skogsbruk och virkesproduktion Klassrum Uppsala
Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv Klassrum Flera orter (3)
Skogsekosystemets kemiska grunder Klassrum Umeå
Skogsindustriell försörjningsstrategi Klassrum Umeå
Skogspolitik och naturvård Klassrum Umeå
Skogsteknologi och virkeslära Klassrum Umeå
Små avloppssystem, näringsåterföring och slambehandling Klassrum Uppsala
Små sällskapsdjur och försöksdjursvetenskap Klassrum Uppsala
Statistik och skogsinventering Klassrum Umeå
Studieresa inom landskapsarkitektur Klassrum Uppsala
Styrning av skogliga värdekedjor Klassrum Uppsala
Sverigeresa söder Klassrum Lund
Systemanalys för hållbar utveckling Klassrum Uppsala
Temakurs 2020:2 Klassrum Lund
Träningsfysiologi och rehabilitering för prestation och skadeprevention Klassrum Uppsala
Urban Agriculture and Social Interaction Klassrum Lund
Vattenresursteknik Klassrum Uppsala
Viltförvaltning och viltvård Distans Distans
Vägar och vatten Klassrum Skinnskatteberg
Världens jordmåner och hållbar vatten- och markanvändning Klassrum Uppsala
Ädellövskog - Dynamik, biologisk mångfald och skötsel för mångbruk Klassrum Lund
Agronom
Agroecology - Master's programme Klassrum Lund
Animalieproduktion Idisslare Klassrum Uppsala
Animalieproduktion Idisslare Klassrum Uppsala
Besättningsutredning Klassrum Uppsala
Besättningsutredning inklusive försöksdjursvetenskap Klassrum Uppsala
Entreprenörskap och landsbygdsutveckling Klassrum Uppsala
Forskningsprocessen: kvalitativa metoder, dataanalys och akademiskt skrivande Klassrum Uppsala
Forskningsprocessens kontext och process I: teorier och metoder Klassrum Uppsala
Forskningsprocessens kontext och process II: teorier och metoder Klassrum Uppsala
Fårproduktion och landskapsvård Distans Distans
Global animalieproduktion Klassrum Uppsala
Grovfoder - odling och utfodring Distans Distans
Independent Project in Agricultural science, A2E - Agroecology - Master´s Programme Klassrum Lund
Internationell landsbygdsutveckling Klassrum Uppsala
Jordbruket och samhället: distanskurs i agrarhistoria Distans Distans
Kvalificerad agronompraktik 1 Klassrum Uppsala
Kvalificerad agronompraktik 2 Klassrum Uppsala
Landsbygd, försörjning och genus Klassrum Uppsala
Lantbruksvetenskap för ekonomagronomer Klassrum Uppsala
Lantbruksvetenskap för landsbygdsutvecklingsagronomer Klassrum Uppsala
Lantbruksvetenskap för livsmedelsagronomer Klassrum Uppsala
Lantbruksvetenskap för mark/växtagronomer Klassrum Uppsala
Lokala perspektiv Klassrum Uppsala
Marknadsinriktad nötköttsproduktion Distans Distans
Naturresursernas organisering och samhällsstyrning Klassrum Uppsala
Naturresursförvaltning Klassrum Uppsala
Naturvetenskaplig grundkurs Husdjursagronom Klassrum Uppsala
Organisering, ledarskap och lärande Klassrum Uppsala
Politik och förvaltning Klassrum Uppsala
Projekt och kommunikation i den agrara sektorn Klassrum Uppsala
Samhällsvetenskaplig teori för landsbygdsutvecklare Klassrum Uppsala
Samhällsvetenskapliga metoder för landsbygdsutveckling Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i landsbygdsutveckling Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Landsbygdsutveckling, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Landsbygdsutveckling, A2E - Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Landsbygdsutveckling, G2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Lantbruksvetenskap, A2E Klassrum Lund
Självständigt arbete i Lantbruksvetenskap, G1E - Lantmästare kandidatprogram Klassrum Lund
Självständigt arbete i Lantbruksvetenskap, G2E - Lantmästare - kandidatprogram (antagna fr.o.m. 2017) Klassrum Lund
Självständigt arbete i Markvetenskap, A2E - Agronomprogrammet - mark/växt Klassrum Uppsala
Tillämpad juridik för de areella näringarna med metodkunskap Klassrum Lund
Utformning av avelsprogram, 15hp Klassrum Uppsala
Djurvård och hästhållning
Didaktik för ridlärare Klassrum Flera orter (2)
Hippolog - Islandshäst Klassrum Krokom
Hippolog - Ridhäst Klassrum Eslöv
Hippolog - Travhäst Klassrum Krokom
Hippologisk baskurs Klassrum Flera orter (2)
Hästen i sport, arbete och fritid Klassrum Uppsala
Hästens biologi och handhavande Klassrum Flera orter (2)
Pedagogik i hästverksamhet Klassrum Flera orter (2)
Pedagogik, ledarskap och projektledning i hästverksamhet Klassrum Krokom
Ridkonst och hästhantering ridhäst II Klassrum Hallstahammar
Ridkonst och hästhantering - islandshäst I Klassrum Krokom
Ridkonst och hästhantering - islandshäst III Klassrum Krokom
Ridkonst och hästhantering - ridhäst I Klassrum Eslöv
Ridkonst och hästhantering - ridhäst III Klassrum Hallstahammar
Ridkonst och hästhantering Islandshäst II Klassrum Krokom
Ridkonst och hästutbildning - ridhäst I Klassrum Hallstahammar
Ridkonst och hästutbildning - ridhäst II Klassrum Hallstahammar
Seminariekurs i hippologi Klassrum Flera orter (2)
Självständigt arbete i hippologi, G2E Klassrum Flera orter (2)
Travhästens friskvård och uppträning I Klassrum Krokom
Travhästens friskvård och uppträning II Klassrum Krokom
Travsport och hästhantering I Klassrum Krokom
Travsport och hästhantering II Klassrum Krokom
Travsport och hästhantering III Klassrum Krokom
Fiske och vattenbruk
Fiskevård Distans Distans
Hållbart fiske och hållbara akvatiska ekosystem Klassrum Uppsala
Lant- och skogsbruk
Hållbar skogsskötsel och markanvändning i tropikerna Klassrum Umeå
Introduktion till landsbygdsutveckling Klassrum Uppsala
Lantmästare - kandidatprogram Klassrum Lund
Planering för hållbart skogsbruk - teori, metod och verktyg Klassrum Lund
Praktik - Landsbygdsföretag Klassrum Uppsala
Skog, mark och skogsbruk Klassrum Umeå
Skogen, marken, maskinen Klassrum Skinnskatteberg
Skogens skötsel, planering och hälsa Klassrum Umeå
Skogens värdekedja Klassrum Skinnskatteberg
Skoglig driftsledning Klassrum Skinnskatteberg
Skogligt basår för blivande skogsmästare Uppsala Klassrum Uppsala
Skogligt basår för blivande skogsmästare Värnamo Klassrum Värnamo
Skogsgården Företaget Klassrum Skinnskatteberg
Skogsmästarprogrammet Klassrum Skinnskatteberg
Skogsskötsel 1 Klassrum Skinnskatteberg
Skogsskötsel 2 Klassrum Skinnskatteberg
Skogsträdens skadegörare: interaktioner, ekologi och skötsel Distans Distans
Skötsel av tempererade skogar Klassrum Lund
Uthålligt skogsbruk i södra Sverige Klassrum Lund
Trädgård
Agroecology Basics Klassrum Lund
Bevarande av trädgårdar, parker och gestaltade landskap Klassrum Lund
Biologiska system i landskapet Klassrum Lund
Botanik och växtfysiologi Klassrum Lund
Design Project - Advanced Planting Design Klassrum Lund
Designprojekt Plats, koncept och teori Klassrum Lund
Digital Landscape Visualisation Klassrum Lund
Dynamisk Vegetations Gestaltning Klassrum Lund
Explorations into landscape architecture Klassrum Lund
Formlära Gestaltning i grupp Klassrum Uppsala
Formlära - Dialog med en plats Klassrum Lund
Färg- & formlära för trädgårdsingenjörer Klassrum Lund
Gestaltning genom förvaltning Klassrum Uppsala
Gröna tak - grundläggande koncept och användning Distans Distans
Hortonom Klassrum Lund
Hydroponiska system inom trädgårdsodling och i offentlig miljö Klassrum Lund
Hållbar markprojektering och skötsel, fortsättningskurs Klassrum Uppsala
Hållbar skötsel av grönytor och naturmarker samt växtkännedom Klassrum Uppsala
Hållbar utveckling av stadslandskapet, teorikurs Klassrum Lund
Hälsoträdgårdar Klassrum Lund
Independent project in Horticultural Science, A2E - Horticultural Science - Master´s Programme Klassrum Lund
Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture Programme, Alnarp Klassrum Lund
Independent project in Landscape Architecture, G2E Klassrum Lund
Inomhusträdgårdens material och design Klassrum Lund
Inomhusträdgårdens material och design Klassrum Lund
Introduktion till landskapsarkitektur samt geologi och hydrologi Klassrum Uppsala
Introduktionskurs för landskapsingenjörer, och växtkunskap Klassrum Uppsala
Kyrkogårdsförvaltning Distans Distans
Landscape Theory in Architectural and Planning Practice Klassrum Lund
Landskapets historia och växtkännedom 1 Klassrum Uppsala
Landskaps- och trädgårdshistoria samt växtkännedom Klassrum Uppsala
Landskapsarkitekten i praktiken Klassrum Uppsala
Landskapsarkitektens praktik Klassrum Lund
Landskapsarkitektur: historia, teori och praktik Klassrum Uppsala
Landskapsförvaltning Klassrum Lund
Landskapsingenjörsprogrammet Alnarp Klassrum Lund
Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Klassrum Uppsala
Landskapsplanering i teori och praktik Klassrum Uppsala
Markbyggnad - Material och projektering Klassrum Lund
Marken som växtplats och markbyggnad Klassrum Uppsala
Markprojektering Klassrum Uppsala
Människa och fysisk miljö Klassrum Lund
Möte med landskap 1 Klassrum Lund
Möte med landskap 2 Klassrum Lund
Nature Based Interventions Distans Distans
Odling och kvalitet hos trädgårdsprodukter Klassrum Lund
Planering och förvaltning för hållbar utveckling av stadslandskapet, tillämpningskurs Klassrum Lund
Planeringens grunder Klassrum Lund
Planning Project - Large Scale Structures, Analysis and EIA Klassrum Lund
Planning Project - Driving Forces and Contemporary Tendencies Klassrum Lund
Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design Klassrum Lund
Project based research training Klassrum Lund
Project based research training Klassrum Lund
Project Management and Process Facilitation Klassrum Lund
Projektkurs trädgård Klassrum Lund
Projektkurs Trädgårdsdesign Klassrum Lund
Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E Klassrum Lund
Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Landskapsingenjörsprogrammet Klassrum Lund
Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Klassrum Lund
Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E Klassrum Lund
Skötsel av grönytor och naturmarker Klassrum Lund
Stadens utmaningar Klassrum Lund
Stadsrum för barn och unga Distans Distans
Studio Platsen i staden och växtkännedom 2 Klassrum Uppsala
Studio - Avancerad växtgestaltning Klassrum Uppsala
Studio - Form och landskapskaraktär Klassrum Uppsala
Studio - Landscape architecture and urban space Klassrum Uppsala
Studio - Landskapsarkitektur för hållbar stadsbyggnadskonst Klassrum Uppsala
Studio - Landskapsplanering Klassrum Uppsala
Studio - Large scale landscape project Klassrum Uppsala
Studio - Markprojektering Klassrum Uppsala
Studio - Markprojektering och markvetenskap, fortsättningskurs Klassrum Uppsala
Studio - Planering och gestaltning av boendemiljö Klassrum Uppsala
Studio - staden Klassrum Uppsala
Studio - Stadens offentliga rum Klassrum Uppsala
Studio 1 - landskap som plan, verklighet och idé Klassrum Lund
Studio 2 - Staden och boplatsen Klassrum Lund
Studio 3 - Stora landskap Klassrum Lund
Trädgårdar i vård, introduktionskurs Distans Distans
Trädgårdens markbyggnad och projektering Klassrum Lund
Trädgårdsdesignens metod och material Klassrum Lund
Trädgårdshistoria Klassrum Lund
Trädgårdsväxternas gröna kulturarv Klassrum Lund
Trädvård Klassrum Lund
Urban Forestry management of urban forests and trees Klassrum Lund
Urbana mark-växtsystem och växtkännedom 4 Klassrum Uppsala
Urbanekologi och växtkännedom Klassrum Uppsala
Utomhusmiljöer för barn och ungdom Distans Distans
Utomhusträdgårdens material och design Klassrum Lund
Utomhusträdgårdens material och design Klassrum Lund
Utökad växt- och ståndortskännedom Klassrum Lund
Vegetationsbyggnad - material och projektering Klassrum Lund
Värderingar som styr planering, gestaltning och förvaltning av landskap Klassrum Uppsala
Växt- och marklära för landskapsingenjörer Klassrum Lund
Växtkomposition Klassrum Lund
Växtkännedom och vegetationsekologi Klassrum Lund
Växtteknik Klassrum Lund
Övrigt inom natur / djur
Agronomprogrammet - husdjur Klassrum Uppsala
Etologi och djurskydd - kandidatprogram Klassrum Uppsala
Naturvetenskap
Euroforester - masterprogram Klassrum Lund
Förberedande webbaserad kurs: Att arbeta med lokal naturresursförvaltning i låginkomstländer Distans Distans
Globala försörjningssystem och matsäkerhet Klassrum Uppsala
Independent Project in Landscape Architecture, A2E Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation Masters Programme Klassrum Uppsala
Landsbygdsutvecklingens praktik Klassrum Uppsala
Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - master´s programme Klassrum Uppsala
Management of Fish and Wildlife Populations - Master's Programme Klassrum Umeå
Modellering för uthållig vattenförvaltning Klassrum Uppsala
Plats, aktivitet och individens utveckling Distans Distans
Praktisk tvärvetenskap Klassrum Uppsala
Project based advanced course in Soil Science at the Dept. of Forest Ecology and Management Klassrum Umeå
Projektarbete i energisystem Klassrum Uppsala
Projektarbete i energisystem Klassrum Uppsala
Rural Development and Natural Resource Management - Master's Programme Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - master Klassrum Lund
Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Teknologi, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Teknologi, G2E Klassrum Uppsala
Soil, Water and Environment - Master's Programme Klassrum Uppsala
Sustainable Food Systems - Master´s Programme Klassrum Uppsala
Biologi
Advanced Plant Breeding and Genetic Resources Klassrum Lund
Agrara odlingssystem Klassrum Uppsala
Agroecology and Sustainability of Production Systems Klassrum Lund
Animalieproduktion I Klassrum Lund
Animalieproduktion med tillämpad juridik för de areella näringarna Klassrum Lund
Animalieproduktionens driftledning och system Klassrum Lund
Antrozoologi i praktiken Distans Distans
Applied Plant Biotechnology Klassrum Lund
Att forska i skog - vetenskapsmetodik Distans Distans
Avfallshantering Klassrum Uppsala
Bin, biodling och pollinering Klassrum Uppsala
Biogas i det hållbara samhället Klassrum Uppsala
Biologi Klassrum Uppsala
Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Klassrum Uppsala
Biologisk mångfald i sötvatten Klassrum Uppsala
Botanik Klassrum Lund
Botanik och växtkännedom Klassrum Lund
Cellbiologi Klassrum Uppsala
Chemical Ecology for Sustainable Insect Pest Control Klassrum Lund
De vilda djurens ekologi i en föränderlig värld - förutsättningar Distans Distans
De vilda djurens ekologi i en föränderlig värld - utmaningar Distans Distans
Djurens biologi 2 cellen Klassrum Uppsala
Djurens biologi 3 fysiologi Klassrum Uppsala
Djurparksdjurens beteende Distans Distans
Djurskydd, djurvälfärd och djuretik Klassrum Uppsala
Djurvälfärd, djurskydd och etologi Klassrum Uppsala
Ekologi Klassrum Uppsala
Ekologi Klassrum Uppsala
Ekologi Klassrum Uppsala
Ekologi för fiskevård Klassrum Uppsala
Ekologi för miljö och vatten Klassrum Uppsala
Energi- och livscykelanalys Klassrum Uppsala
Energisystemens biogeokemiska förutsättningar Klassrum Uppsala
Energisystemens miljöpåverkan Klassrum Uppsala
Etologi och antrozoologi 2 Klassrum Uppsala
Etologi och djurskydd Klassrum Uppsala
Experimental approaches in plant growth analysis and phenotyping Klassrum Uppsala
Fiskekologi Distans Distans
Forest Ecosystem Ecology Klassrum Umeå
Forest History - Human utilisation and vegetation dynamics Klassrum Umeå
Forskningspraktik Klassrum Uppsala
Forskningsträning och projekt Klassrum Uppsala
Framtidens skogsbruk skogens skötsel och roll i ett hållbart samhälle Distans Distans
Fältkurs i växtproduktion Klassrum Uppsala
Genetic diversity and plant breeding Klassrum Uppsala
Genetik, cellbiologi och mikrobiologi Klassrum Uppsala
Genomanalys Klassrum Uppsala
Grundkurs - biologi och miljövetenskap Klassrum Uppsala
Grundläggande zoologi, evolution och husdjurens historia Klassrum Uppsala
Horticultural Systems and Future Challenges Klassrum Lund
Hortikulturell produktionsfysiologi Klassrum Lund
Hund- och kattetologi Distans Distans
Hundens och kattens biologi och användning Klassrum Uppsala
Husdjursvetenskap - vetenskapligt perspektiv Klassrum Uppsala
Hållbar markförvaltning i agroekosystem Klassrum Lund
Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå Klassrum Flera orter (3)
Hållbarhetens ekologi: Maten, skogen, staden och klimatet. Klassrum Uppsala
Hästens beteendebiologi Distans Distans
Hästens biologi Klassrum Uppsala
Hästhållning i landsbygdsföretag Distans Distans
Immunologi och genetik på organism- och molekylär nivå Klassrum Uppsala
Independent project in Biology, A2E Klassrum Lund
Independent project in Biology, A2E - Horticultural Science - Master´s Programme Klassrum Lund
Independent project in Biology, G2E Klassrum Lund
Insekternas mångfald och bevarande Distans Distans
Integrerade bekämpningsstrategier för hållbara odlingssystem Klassrum Lund
Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion Klassrum Flera orter (3)
Inventeringsmetoder för vilt och fisk Klassrum Umeå
Klimatförändringar - landskap i förändring Klassrum Lund
Kryptogamer och naturvård Distans Distans
Kvalificerad praktik 1 Klassrum Uppsala
Kvalificerad praktik 1 Klassrum Uppsala
Kvalificerad praktik 2 Klassrum Uppsala
Kvalificerad praktik 2 Klassrum Uppsala
Marken som växtplats och växtkännedom 3 Klassrum Uppsala
Markens biologi och biogeokemiska kretslopp Klassrum Uppsala
Masterarbete i Biologi, A2E - Ekologi Klassrum Uppsala
Masterarbete i Biologi, A2E - Skogens ekologi och skötsel Klassrum Umeå
Masterarbete i Biologi, A2E - Skogens ekologi och skötsel Klassrum Umeå
Masterarbete i biologi, A2E - Skoglig genetik och växfysiologi Klassrum Umeå
Masterarbete i biologi, A2E - Skoglig genetik och växfysiologi Klassrum Umeå
Masterarbete i Biologi, A2E - Skoglig mykologi och växtpatologi Klassrum Uppsala
Masterarbete i Biologi, A2E - Skoglig mykologi och växtpatologi Klassrum Uppsala
Masterarbete i biologi, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap Klassrum Lund
Masterarbete i biologi, A2E - Vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Masterarbete i biologi, A2E - Vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Mikrobiell hortikultur Klassrum Lund
Mikrobiologi Klassrum Uppsala
Mikrobiom - en introduktion till mikroorganismernas fascinerande värld Distans Distans
Miljörelaterade frågor i växtproduktion Klassrum Lund
Naturvetenskaplig grundkurs - evolution och ekologi Klassrum Uppsala
Naturvårdsbiologi Klassrum Uppsala
Näringsfysiologi Klassrum Uppsala
Näringslära hälsa, beteende och välfärd Klassrum Uppsala
Odling i trädgårdsföretag Klassrum Lund
Odlingssystem i trädgårdsföretag Klassrum Lund
Organens struktur och funktion Klassrum Uppsala
Organismvärlden Klassrum Uppsala
Postharvest - biologi och teknologi efter skörd Klassrum Lund
Practical research training Klassrum Lund
Principer för fiskerivetenskap Klassrum Uppsala
Produktion och förädling av frukt, bär och vin Klassrum Lund
Produktion och kvalitetsvärdering av vallfoder Klassrum Uppsala
Produktionsbiologi Klassrum Uppsala
Projektbaserad fördjupningskurs i biologi vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi Klassrum Umeå
Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Renens biologi och renskötsel Distans Distans
Samhällsaspekter av vilt- och fiskförvaltning Klassrum Umeå
Silviculture - the science of forest stand management Klassrum Umeå
Självständigt arbete i biologi - magisterarbete Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i biologi, A2E Klassrum Lund
Självständigt arbete i biologi, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i biologi, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Biologi, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Biologi, A2E - Agronomprogrammet - mark/växt Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i biologi, G2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i biologi, G2E Klassrum Umeå
Självständigt arbete i biologi, G2E Klassrum Umeå
Självständigt arbete i Biologi, G2E Klassrum Lund
Självständigt arbete i Biologi, G2E Klassrum Uppsala
Skogens djur Distans Distans
Skoglig naturvårdsbiologi Distans Distans
Skoglig naturvårdsbiologi Distans Distans
Skötsel av vilt- och fiskpopulationer Klassrum Umeå
Sporthästens friskvård Klassrum Flera orter (2)
Sustainable Management of Boreal Forests Klassrum Umeå
Sustainable Production Systems in a Global Perspective Klassrum Lund
Svampkunskap - fortsättningskurs i mykologi Distans Distans
Säker näring i kretslopp Klassrum Uppsala
Tillväxt och Utveckling hos Växter Klassrum Flera orter (3)
Tillämpad fjärranalys i skogsbruket Distans Distans
Tillämpad Naturvårdsbiologi Klassrum Uppsala
Tillämpad populationsekologi Klassrum Umeå
Vertebratzoologi Klassrum Uppsala
Viltbiologi Klassrum Lindesberg
Växt-mikrobinteraktioner Klassrum Uppsala
Växtbiologi Klassrum Uppsala
Växtbiologi - för framtidens skogsbruk Klassrum Umeå
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Erasmus Mundus Plant Biology Klassrum Uppsala
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Genetisk och molekylär växtbiologi Klassrum Uppsala
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Odlade växters abiotiska och biotiska interaktioner Klassrum Uppsala
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Skogsbioteknik Klassrum Umeå
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Växtskydd och växtförädling Klassrum Lund
Växters kemi och biokemi Klassrum Lund
Växtfysiologi Klassrum Uppsala
Växtfysiologi, grundkurs Klassrum Lund
Växtförädling och växtfysiologi Klassrum Lund
Växtförädling och Växtskydd Klassrum Flera orter (3)
Växtodling - marken och växterna Klassrum Lund
Växtodlingens styrmedel med tillämpad juridik för de areella näringarna Klassrum Lund
Växtpatologi Klassrum Uppsala
Växtproduktion Klassrum Lund
Växtproduktion - mark och grödor Klassrum Uppsala
Växtproduktion - ogräs och växtskadegörare Klassrum Uppsala
Växtskydd och mikrobiologi Klassrum Lund
Växtskydd, grundkurs Klassrum Lund
Geografi
Geografisk Informationsteknologi II Klassrum Umeå
Kemi
Allmän kemi och kemiska energikällor Klassrum Uppsala
Analytisk naturproduktkemi Klassrum Uppsala
Biokemi, fortsättningskurs Klassrum Uppsala
Grundläggande kemi Klassrum Lund
Grundläggande kemi I Klassrum Uppsala
Grundläggande kemi II Klassrum Uppsala
Kemi, ekologi och statistik Klassrum Lund
Organisk kemi med energitillämpningar Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Kemi, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Kemi, G2E Klassrum Uppsala
Termokemisk omvandling Klassrum Uppsala
Matematik
Grundläggande matematik och statistik för biologer Klassrum Uppsala
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats Agronomprogrammet Livsmedel Klassrum 20 veckor Uppsala
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats Agronomprogrammet Mark/Växt Klassrum 20 veckor Uppsala
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats Biologi och miljövetenskap Klassrum 20 veckor Uppsala
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats kandidatprogram inom livsmedelsvetenskap (möjliggör för vidare studier till agronom) Klassrum 20 veckor Uppsala
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats kandidatprogram inom växtodling och mark (möjliggör för vidare studier till agronom) Klassrum 20 veckor Uppsala
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats kandidatprogrammet Biologi och miljövetenskap Klassrum 20 veckor Uppsala
Miljö
Att skapa hållbara framtider - en introduktion till framtidsstudier och scenariometoder Klassrum Uppsala
Energi och miljö Klassrum Uppsala
Framtidens livsmedelssystem - trender och strategier för hållbar mat Distans Distans
Hydrologiska processer i mark-växtekosystem Klassrum Uppsala
Hållbar livsmedelsproduktion utmaningar och odlingssystemlösningar Klassrum Uppsala
Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - master Klassrum Lund
Hållbarhetsperspektiv på nutida fiske. Vart har alla fiskarna tagit vägen? Klassrum Uppsala
Introduktionskurs till miljökommunikation-Samhälle , socialt samspel och kommunikativa färdigheter Klassrum Uppsala
Kvalitets- och miljöledning Klassrum Uppsala
Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik Klassrum Uppsala
Markanvändning och vattenvård för att minska övergödning Klassrum Uppsala
Markvetenskap Klassrum Uppsala
Markvetenskap för miljö och vatten Klassrum Uppsala
Masterarbete i miljövetenskap, A2E - Vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Masterarbete i miljövetenskap, A2E - Vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Miljö- och djuretik Klassrum Uppsala
Miljöanalys Klassrum Uppsala
Miljöanalys Klassrum Uppsala
Miljöförvaltning i Europa Distans Distans
Miljögeokemi Klassrum Uppsala
Miljökonsekvensbeskrivning Klassrum Uppsala
Miljökonsekvensbeskrivning och miljökommunikation introduktion Klassrum Uppsala
Miljökonsekvensbeskrivning, miljökommunikation och naturvägledning metoder och tillämpning Klassrum Uppsala
Miljöperception och upplevelse Distans Distans
Naturvägledning för yrkesverksamma - praktisk och teoretisk grundkurs Distans Distans
Samhälle och miljö Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i miljöpsykologi Distans Distans
Självständigt arbete i miljövetenskap, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Miljövetenskap, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Miljövetenskap, A2E - Masterprogrammet Sustainable Development Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Miljövetenskap, G2E Klassrum Uppsala
System- och livscykelanalys Klassrum Uppsala
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsmiljö
Arbetsmiljön inom lantbruk och trädgårdsnäring Distans Distans
Social hållbarhet i arbetsliv, företagande och samhälle Distans Distans
Teknik
Bioenergi - Teknik och system Klassrum Uppsala
Examensarbete i energisystem Klassrum Uppsala
Förorenad mark - riskbedömning och åtgärder Klassrum Uppsala
Hållbar teknik för låg- och medelinkomstländer Klassrum Uppsala
Scientific Methods, Tools and Thesis Writing Klassrum Lund
Självständigt arbete i energisystem Klassrum Uppsala
Val av VA-system Klassrum Uppsala
Design och produktutveckling
Product Development and Innovation Systems in Horticulture Klassrum Lund
Information- och kommunikationsteknik
Geografiska informationssystem Klassrum Uppsala
Geografiska informationssystem för ingenjörer Klassrum Uppsala
Geografiska informationssystem för miljö- och naturvetenskap Klassrum Uppsala
Maskinteknik
Maskinteknik i lantbruket Klassrum Lund
Materialteknik
Material - konstruktion och projektering Klassrum Lund
Miljö och energiteknik
Arbetsvetenskap - Arbete, hälsa och ledarskap Distans Distans
Energimarknadsanalys Klassrum Uppsala
Energisystemplanering Klassrum Uppsala
Hållbar utveckling i energibranschen Klassrum Uppsala
Introduktion till energisystem Klassrum Uppsala
Utbildning / Pedagogik
Verksamhetsförlagd utbildning I Klassrum Flera orter (2)
Verksamhetsförlagd utbildning II Klassrum Flera orter (2)
Pedagogik
Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet Klassrum Flera orter (2)
Vård / Omsorg
Folkhälsovetenskap
Forskningsmetoder i studier av människa och miljö Distans Distans
Veterinär
Allmän sjukdomslära Klassrum Uppsala
Anatomins grunder Klassrum Uppsala
Anestesiologi och perioperativ vårdhygien Klassrum Uppsala
Arbetsledning och kommunikativ kompetens inom djuromvårdnad Klassrum Uppsala
Biomedicinsk baskurs Klassrum Uppsala
Djurens anatomi och fysiologi Klassrum Uppsala
Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 1 Klassrum Uppsala
Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 2 Klassrum Uppsala
Djuromvårdnad vid intensiv- och akutsjukvård Klassrum Uppsala
Djuromvårdnadens grunder Klassrum Uppsala
Djursjukskötarprogrammet Klassrum Uppsala
Djurskydd, författningskunskap och epizootologi Klassrum Uppsala
Djurskydd, författningskunskap och epizootologi Klassrum Uppsala
Epidemiologi, biostatistik och vetenskaplig metodik i djuromvårdnad Klassrum Uppsala
Farmakologi och toxikologi Klassrum Uppsala
Färdighetsträning av kliniska moment Klassrum Uppsala
Försöksdjursmedicin Klassrum Uppsala
Häst inklusive livsmedelssäkerhet Klassrum Uppsala
Infektionssjukdomar Klassrum Uppsala
Kirurgiska vetenskaper Klassrum Uppsala
Klinisk anatomi och klinisk propedeutik Klassrum Uppsala
Klinisk anatomi och klinisk propedeutik Klassrum Uppsala
Klinisk veterinärmedicin Klassrum Uppsala
Klinisk veterinärmedicin inkl populationsmedicin samt veterinär folkhälsovetenskap med tillämpad epidemiologi och epizootologi Klassrum Uppsala
Livsmedelssäkerhet Klassrum Uppsala
Livsmedelssäkerhet Klassrum Uppsala
Medicinska vetenskaper Klassrum Uppsala
Mikrobiologi och grundläggande sjukdomslära Klassrum Uppsala
Näringsfysiologi och fodervetenskap Klassrum Uppsala
Populationsmedicin Klassrum Uppsala
Produktionsdjur inklusive livsmedelssäkerhet Klassrum Uppsala
Rehabilitering inom djuromvårdnad Klassrum Uppsala
Rehabilitering vid sjukdom och skada hos sport- och sällskapsdjur Klassrum Uppsala
Sjukvårdslära och verksamhetsförlagd utbildning 1 Klassrum Uppsala
Sjukvårdslära och verksamhetsförlagd utbildning 2 Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i djuromvårdnad, G2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i veterinärmedicin, A2E Klassrum Uppsala
Smådjur Klassrum Uppsala
Speciell patologi Klassrum Uppsala
Specifik omvårdnad med inriktning anestesisjukvård Klassrum Uppsala
Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz Klassrum Uppsala
Vetenskapligt förhållningssätt Klassrum Uppsala
Veterinär folkhälsovetenskap med tillämpad epidemiologi och epizootologi Klassrum Uppsala
Veterinär folkhälsovetenskap med tillämpad epidemiologi och epizootologi Klassrum Uppsala
Veterinärmedicinsk propedeutik Klassrum Uppsala
Veterinärmedicinsk propedeutik Klassrum Uppsala
Veterinärprogrammet Klassrum Uppsala
Vårdhygien Klassrum Uppsala

Visa alla

Hitta till utbildaren

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)
75007 UPPSALA


Recensioner

Det finns inga recensioner för SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön