Visa allastudier.se som: Mobil

SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser idag och i framtiden. Vår huvuduppgift är att genom högkvalitativ forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys bidra till god livskvalitet och en ökad tillväxt, både här hemma och i världen.

Våra styrke- och profilområden berör livsviktiga frågor som genresurser och bioteknik, djurs och människors hälsa, klimat, ekosystemförändringar, hållbara produktionssystem, naturresursförvaltning, livsmedel, samhällsplanering och hållbar utveckling av stad och land.

Verksamheten är fördelad på ett 40-tal institutioner inom fyra fakulteter: fakulteten för landskaps-
planering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap,
fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap samt fakulteten för skogsvetenskap.
Totalt arbetar 2 800 människor vid SLU (helårsarbetskrafter).

Merparten av verksamheten är förlagd till de fyra huvudorterna Alnarp, Skara, Ultuna och Umeå.
Men forskning, utbildning och försöksverksamhet bedrivs på ett 30-tal platser över hela landet.

SLU:s mål för utbildning på grund- och avancerad nivå är att:

  • utbildningen uppfyller såväl högt ställda vetenskapliga och pedagogiska kvalitetskrav som samhällets behov av kompetens inom SLU:s utbildningsområden,
  • den är attraktiv och konkurrenskraftig både i ett nationellt och internationellt perspektiv,
  • utbildningsvolymen är större än år 2009 med en stor andel studenter på avancerad nivå.
Visa alla utbildningar med SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteendevetenskap
Psykologi Utbildningsform Längd Ort
Självständigt arbete i miljöpsykologi Distans Distans
Statistik
Statistik B - Regressions- och variansanalys Klassrum Uppsala
Statistik för ekonomer Klassrum Uppsala
Bygg / Anläggning
Arkitektur
Designprojekt Komposition och materialitet Klassrum Lund
Designprojekt Plats, koncept och teori Klassrum Lund
Dynamisk Vegetations Gestaltning Klassrum Lund
Experimentellt studentprojekt i landskapsarkitektur Klassrum Uppsala
Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Outdoor Environments for Health and Well-being - Master´s Programme Distans Distans
Independent project in Landscape Architecture, G2E Klassrum Lund
Landscape Architecture Klassrum Lund
Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - master´s programme Klassrum Uppsala
Landskapsanalys i studier av människa och miljö Distans Distans
Landskapsarkitekten i praktiken Klassrum Uppsala
Landskapsarkitektens praktik Klassrum Lund
Landskapsarkitekturens metoder och roller i översiktlig planering Klassrum Uppsala
Markprojektering Klassrum Flera orter (2)
Nature and Animal Assisted Interventions Distans Distans
Outdoor environments for health and well-being - Master's programme Klassrum, Distans Flera orter (2)
Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E Klassrum Flera orter (2)
Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Landskapsingenjörsprogrammet Klassrum Lund
Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Klassrum Lund
Studio Urbanekologi för landskapsarkitektur Klassrum Uppsala
Studio - Large scale landscape project Klassrum Uppsala
Utomhusträdgårdens material och design Klassrum Lund
Bygg
Markbyggnad Klassrum Lund
Ekonomi
AFEPAs praktikkurs Klassrum Uppsala
Ekonomistyrning I Klassrum Uppsala
Ekonomistyrning II Klassrum Uppsala
Experimentella metoder i ekonomi Klassrum Uppsala
Företagande 2 Klassrum Uppsala
Företagsbeslut & mikroekonomi Klassrum Uppsala
Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen, del II Klassrum Lund
Företagsstrategiska perspektiv Klassrum Lund
Grundläggande företagsekonomisk metodkurs Klassrum Uppsala
Hållbara värdekedjor inom livsmedel och bioekonomi Klassrum Lund
Kvalitets- och miljöledning - fördjupad teori i organisation och marknadsföring Klassrum Uppsala
Landskapsföretaget från marknad till affärsidé Klassrum Lund
Lantbruksekonomi och driftsplanering Klassrum Uppsala
Markbyggnads- och skötselekonomi Klassrum Lund
Marknadsföring och organisation Klassrum Umeå
Produktionsekonomi Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Företagsekonomi, G1E - Lantmästare - kandidatprogram Klassrum Lund
Självständigt arbete i Företagsekonomi, G2E - Lantmästare - kandidatprogram (antagna fr.o.m. 2017) Klassrum Lund
Skogens ekonomi Klassrum Umeå
Skogliga ekonomiska analyser Klassrum Umeå
Trädgårdsföretaget Klassrum Lund
Trädgårdsmarknaden Klassrum Lund
Företagsekonomi
Consumer behaviour, food choice and sustainable food consumption Klassrum Uppsala
Environmental Economics and Management Klassrum Lund
Företagsekonomi för hästverksamhet I Klassrum Flera orter (2)
Företagsekonomiska forskningsmetoder Klassrum Uppsala
Grundläggande företagsekonomisk metodkurs - distans Distans Distans
Innovation och Hållbar Utveckling Klassrum Uppsala
Lantbrukskooperativa företag Klassrum Uppsala
Marknadsföringsperspektiv för hållbara livsmedelssystem Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i företagsekonomi, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Företagsekonomi, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Företagsekonomi, A2E - Agronomprogrammet - ekonomi Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Företagsekonomi, G2E Klassrum Flera orter (2)
Värdekedjans nätverk med tillämpning i bioekonomin Klassrum Uppsala
Nationalekonomi
Aktuella teman inom tillämpad agrar ekonomi II Klassrum Uppsala
Applied Econometrics Klassrum Uppsala
Econometric Theory Klassrum Uppsala
Ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling Klassrum Uppsala
Environmental Policy Klassrum Uppsala
Förvaltning av Biologiska Resurser Klassrum Uppsala
Jordbrukspolitik och internationell handel Klassrum Uppsala
Makroekonomisk teori Klassrum Uppsala
Mikroekonomi I med matematik Klassrum Uppsala
Mikroekonomi II - Företag och samhälle Klassrum Uppsala
Mikroekonomi med tillämpningar inom jordbruks- och miljöekonomi Klassrum Uppsala
Miljöekonomisk översiktskurs Klassrum Uppsala
Naturresurs- och miljöekonomi Klassrum Uppsala
Politisk utvärdering Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Nationalekonomi, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Nationalekonomi, A2E - Agronomprogrammet - ekonomi Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Nationalekonomi, G2E Klassrum Uppsala
Topics in Econometrics Klassrum Uppsala
Estetiska utbildningar
Designer
Designföretaget företagande inom landskap och trädgård Klassrum Lund
Hantverk
Trähantverk
Byggnadsplanering Klassrum Lund
Energisystem och energihushållning för landsbygdsföretag Klassrum Lund
Klimatisering och tekniska installationer i djurstallar Distans Distans
Logistik Klassrum Uppsala
Systemanalys med energitillämpningar Klassrum Uppsala
Teknologi, mark och klimat för odling Klassrum Lund
Tillämpning i projektering, bygg och skötsel av utemiljö Klassrum Lund
Trävetenskap och träteknologi Klassrum Uppsala
Utformning av grönblå infrastruktur Klassrum Lund
Växtproduktionens teknik och arbetsmiljö Klassrum Lund
Juridik
Beskattningsrätt Klassrum Uppsala
Förvaltningsrättslig översiktskurs Distans Distans
Handelsrättslig översiktskurs Klassrum Uppsala
Miljörätt Klassrum Uppsala
Kommunikation / Media
Kommunikation
Kommunikationsteori och strategi Klassrum Uppsala
Marknadsföring / PR
Hållbar marknadsföring i biobaserad sektor Klassrum Uppsala
Marknadsföring Klassrum Uppsala
Marknadsföring för ingenjörer Klassrum Uppsala
Kultur / Humanistiska inriktningar
Historia
Ekonomisk historia A/Global omvandling och globalisering 1700-2000 Klassrum Uppsala
Jordbrukets och landsbygdens historia Klassrum Uppsala
Ledarskap / Organisation
Ledarskap och organisation Klassrum Lund
Ledarskap
Ledarskap och hållbarhet Klassrum Uppsala
Projektledning
Ledning av människor och organisationer under förändring Distans Distans
Project Management and Process Facilitation Klassrum Lund
Projektledning för landskapsingenjörer 2 Klassrum Uppsala
Natur / Djur
1900-talets jordbruksekonomi och politik Klassrum Uppsala
Animalieproduktion Idisslare Klassrum Uppsala
Animalieproduktion * akvakultur, fjäderfä och gris Klassrum Uppsala
Anpassning av skogsbruksmetoder till varierande mål Distans Distans
Avel 1 Klassrum Uppsala
Avel 2 Klassrum Uppsala
Bin, biodling och pollinering Klassrum Uppsala
Biogeofysik Klassrum Uppsala
Djurens biologi 1 - biokemi Klassrum Uppsala
Djurens nutrition Klassrum Uppsala
Djurens utfodring Klassrum Uppsala
Djurfysiologi Klassrum Uppsala
Djurhållning, djurhälsa och smittskydd Klassrum Uppsala
Djurmiljö, djurvälfärd och byggnadsfunktion Klassrum Uppsala
Djurskydd - kontroll och bedömning Klassrum Uppsala
Djurskydd och författningskunskap Klassrum Uppsala
Djurskydd, författningskunskap och epizootologi Klassrum Uppsala
Ekologi och miljövetenskap Klassrum Uppsala
Ekologi och trädbiologi Klassrum Umeå
Etologi och antrozoologi 1 Klassrum Uppsala
Euroforester - masterprogram Klassrum Lund
Fjärranalys och skoglig inventering Klassrum Umeå
Forest Ecology and Sustainable Management Klassrum Umeå
Genuskompetens för skogssektorn Distans Distans
GIS and Geographic Analysis Klassrum Uppsala
Grundläggande husdjursgenetik och avel Distans Distans
Husdjursgenetik - hälsa, beteende och välfärd Klassrum Uppsala
Hästens utfodring Distans Distans
Lantbruksvetenskap för husdjursagronomer Klassrum Uppsala
Marken i odlingen Klassrum Uppsala
Marklära, hydrologi och meteorologi Klassrum Umeå
Marknadsinriktad virkesförsörjning Klassrum Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Ekologi Klassrum Uppsala
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Ekologi Klassrum Uppsala
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Skogens biomaterial och teknologi Klassrum Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel Klassrum Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi Klassrum Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig mykologi och växtpatologi Klassrum Uppsala
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig mykologi och växtpatologi Klassrum Uppsala
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogsekonomi Klassrum Flera orter (2)
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogsekonomi Klassrum Flera orter (2)
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap Klassrum Lund
Människor, djur, ekosystem One Health i en globalt hållbar animalieproduktion Klassrum Uppsala
Nationell och internationell skogspolitik Klassrum Lund
Operativ styrning av virkesleveranser Klassrum Umeå
Praktiskt skogsbruk Klassrum Umeå
Precisionsdjurhållning för hållbar animalieproduktion Distans Distans
Produktionsbiologi Klassrum Uppsala
Projekt Vattenresurser Klassrum Uppsala
Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Självständigt arbete i husdjursvetenskap, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i husdjursvetenskap, A2E - Agronomprogrammet - husdjur Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i husdjursvetenskap, G2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i markvetenskap - magisterarbete Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i markvetenskap, G2E, 15.0 hp Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i skogsvetenskap, G2E Klassrum Umeå
Självständigt kandidatarbete i skogshushållning, G2E Klassrum Skinnskatteberg
Självständigt kandidatarbete i skogshushållning, G2E - Skogsmästarprogrammet Klassrum Skinnskatteberg
Självständigt kandidatarbete i skogsvetenskap, G2E - Jägmästarprogrammet Klassrum Umeå
Skoglig affärskunskap och verksamhetsledning Klassrum Skinnskatteberg
Skoglig Ekologi Klassrum Umeå
Skoglig planering Klassrum Skinnskatteberg
Skoglig planering med PlanVis som beslutsstöd Klassrum Umeå
Skoglig produktion och miljö Klassrum Skinnskatteberg
Skogliga beslutsunderlag Klassrum Skinnskatteberg
Skogliga hållbarhetsanalyser Klassrum Umeå
Skogsbruk och virkesproduktion Klassrum Uppsala
Skogsekosystemets kemiska grunder Klassrum Umeå
Skogsindustriell försörjningsstrategi Klassrum Umeå
Skogsteknologi och virkeslära Klassrum Umeå
Skötsel av vilt- och fiskpopulationer Klassrum Umeå
Små avloppssystem, näringsåterföring och slambehandling Klassrum Uppsala
Små sällskapsdjur och försöksdjursvetenskap Klassrum Uppsala
Statistik och skogsinventering Klassrum Umeå
Styrning av skogliga värdekedjor Klassrum Uppsala
Sverigeresa söder Klassrum Lund
Vattenresursteknik Klassrum Uppsala
Vägar och vatten Klassrum Skinnskatteberg
Ädellövskog - Dynamik, biologisk mångfald och skötsel för mångbruk Klassrum Lund
Agronom
Agricultural Economics and Management - Master´s Programme Klassrum Uppsala
Agroecology - Master's programme Klassrum Lund
Besättningsutredning Klassrum Uppsala
Besättningsutredning inklusive försöksdjursvetenskap Klassrum Uppsala
EnvEuro - European Master in Environmental Science Klassrum Uppsala
Environmental Communication and Management Klassrum Uppsala
Forskningsprocessen: kvalitativa metoder, dataanalys och akademiskt skrivande Klassrum Uppsala
Fårproduktion och landskapsvård Distans Distans
Förberedande webbaserad kurs: Att arbeta med lokal naturresursförvaltning i låginkomstländer Distans Distans
Globala försörjningssystem och matsäkerhet Klassrum Uppsala
Independent Project in Agricultural science, A2E - Agroecology - Master´s Programme Klassrum Lund
Internationell landsbygdsutveckling Klassrum Uppsala
Kvalificerad agronompraktik 1 Klassrum Uppsala
Kvalificerad agronompraktik 2 Klassrum Uppsala
Lantbruksvetenskap för ekonomagronomer Klassrum Uppsala
Lantbruksvetenskap för landsbygdsutvecklingsagronomer Klassrum Uppsala
Lantbruksvetenskap för livsmedelsagronomer Klassrum Uppsala
Lantbruksvetenskap för mark/växtagronomer Klassrum Uppsala
Lokala perspektiv Klassrum Uppsala
Naturresursernas organisering och samhällsstyrning Klassrum Uppsala
Naturresursförvaltning Klassrum Uppsala
Organisering, ledarskap och lärande Klassrum Uppsala
Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel (AFEPA) - masterprogram Klassrum Uppsala
Politik och förvaltning Klassrum Uppsala
Samhällsvetenskapliga metoder för landsbygdsutveckling Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i landsbygdsutveckling Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Landsbygdsutveckling, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Landsbygdsutveckling, A2E - Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Landsbygdsutveckling, G2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Lantbruksvetenskap, A2E Klassrum Lund
Självständigt arbete i Lantbruksvetenskap, G1E - Lantmästare kandidatprogram Klassrum Lund
Självständigt arbete i Lantbruksvetenskap, G2E - Lantmästare - kandidatprogram (antagna fr.o.m. 2017) Klassrum Lund
Självständigt arbete i Markvetenskap, A2E - Agronomprogrammet - mark/växt Klassrum Uppsala
Sustainable Food Systems - Master´s Programme Klassrum Uppsala
Tillämpad juridik för de areella näringarna med metodkunskap Klassrum Lund
Djurvård och hästhållning
Hästens biologi och handhavande Klassrum Flera orter (2)
Ridkonst och hästhantering - islandshäst III Klassrum Krokom
Ridkonst och hästutbildning - ridhäst II Klassrum Hallstahammar
Självständigt arbete i hippologi, G2E Klassrum Flera orter (2)
Travhästens friskvård och uppträning II Klassrum Krokom
Verksamhetsförlagd utbildning I Klassrum Flera orter (2)
Verksamhetsförlagd utbildning II Klassrum Flera orter (2)
Fiske och vattenbruk
Management of Fish and Wildlife Populations - Master's Programme Klassrum Umeå
Lant- och skogsbruk
Hållbar skogsskötsel och markanvändning i tropikerna Klassrum Umeå
Independent Project in Landscape Architecture, A2E Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation Masters Programme Klassrum Uppsala
Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture- Master´s Programme Klassrum Lund
Masterarbete i Markvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel Klassrum Umeå
Masterarbete i Markvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel Klassrum Umeå
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Skogens biomaterial och teknologi Klassrum Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel Klassrum Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi Klassrum Umeå
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Skoglig resurshushållning Klassrum Umeå
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Skoglig resurshushållning Klassrum Umeå
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap Klassrum Lund
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Planering för hållbart skogsbruk - teori, metod och verktyg Klassrum Lund
Project based research training Klassrum Lund
Project based research training Klassrum Lund
Rural Development and Natural Resource Management - Master's Programme Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - master Klassrum Lund
Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Markvetenskap, A2E Klassrum Uppsala
Skogens värdekedja Klassrum Skinnskatteberg
Skoglig driftsledning Klassrum Skinnskatteberg
Skogsbruk med många mål Distans Distans
Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv Klassrum Flera orter (3)
Skogsmästarprogrammet Klassrum Skinnskatteberg
Skogsskötsel 2 Klassrum Skinnskatteberg
Studieresa inom landskapsarkitektur Klassrum Uppsala
Trädgård
Bevarande av trädgårdar, parker och gestaltade landskap Klassrum Lund
Biologiska system i landskapet Klassrum Lund
Botanik och växtfysiologi Klassrum Lund
Formlära Gestaltning i grupp Klassrum Uppsala
Formlära - Dialog med en plats Klassrum Lund
Färg- & formlära för trädgårdsingenjörer Klassrum Lund
Horticultural Science - Master's Programme Klassrum Lund
Hortikulturell Praktikkurs Klassrum Lund
Hydroponiska system inom trädgårdsodling och i offentlig miljö Klassrum Lund
Hållbar markprojektering och skötsel, fortsättningskurs Klassrum Uppsala
Hållbar skötsel av grönytor och naturmarker samt växtkännedom Klassrum Uppsala
Hälsofrämjande utomhusmiljöer Distans Distans
Independent project in Horticultural Science, A2E Klassrum Lund
Independent project in Horticultural Science, A2E - Horticultural Science - Master´s Programme Klassrum Lund
Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture Programme, Alnarp Klassrum Lund
Inomhusträdgårdens material och design Klassrum Lund
Klimatförändringar - landskap i förändring Klassrum Lund
Kyrkogårdsförvaltning Distans Distans
Landscape Theory in Architectural and Planning Practice Klassrum Lund
Landskapets historia och växtkännedom 1 Klassrum Uppsala
Landskaps- och trädgårdshistoria samt växtkännedom Klassrum Uppsala
Marken som växtplats och markbyggnad Klassrum Uppsala
Människa och fysisk miljö Klassrum Lund
Möte med landskap 2 Klassrum Lund
Odling och kvalitet hos trädgårdsprodukter Klassrum Lund
Planering och förvaltning för hållbar utveckling av stadslandskapet, tillämpningskurs Klassrum Lund
Planeringens grunder Klassrum Lund
Planning Project - Large Scale Structures, Analysis and EIA Klassrum Lund
Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design Klassrum Lund
Projektkurs trädgård Klassrum Lund
Projektkurs Trädgårdsdesign Klassrum Lund
Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E Klassrum Lund
Stadsrum för barn och unga Distans Distans
Studio Platsen i staden och växtkännedom 2 Klassrum Uppsala
Studio - Form och landskapskaraktär Klassrum Uppsala
Studio - Landscape architecture and urban space Klassrum Uppsala
Studio - Landskapsarkitektur för hållbar stadsbyggnadskonst Klassrum Uppsala
Studio - Markprojektering Klassrum Uppsala
Studio - Markprojektering och markvetenskap, fortsättningskurs Klassrum Uppsala
Studio - Planering och gestaltning av boendemiljö Klassrum Uppsala
Studio - staden Klassrum Uppsala
Studio - Stadens offentliga rum Klassrum Uppsala
Studio 1 - landskap som plan, verklighet och idé Klassrum Lund
Studio 2 - Staden och boplatsen Klassrum Lund
Studio 3 - Stora landskap Klassrum Lund
Trädgårdens markbyggnad och projektering Klassrum Lund
Trädgårdsdesignens metod och material Klassrum Lund
Trädgårdshistoria Klassrum Lund
Trädgårdsväxternas gröna kulturarv Klassrum Lund
Trädvård Klassrum Lund
Urban Agriculture and Social Interaction Klassrum Lund
Urban Forestry management of urban forests and trees Klassrum Lund
Urbana mark-växtsystem och växtkännedom 4 Klassrum Uppsala
Vegetationsbyggnad - material och projektering Klassrum Lund
Värderingar som styr planering, gestaltning och förvaltning av landskap Klassrum Uppsala
Växtkomposition Klassrum Lund
Växtkännedom och vegetationsekologi Klassrum Lund
Växtteknik Klassrum Lund
Veterinär
Anestesiologi och perioperativ vårdhygien Klassrum Uppsala
Arbetsledning och kommunikativ kompetens inom djuromvårdnad Klassrum Uppsala
Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 1 Klassrum Uppsala
Djuromvårdnad vid intensiv- och akutsjukvård Klassrum Uppsala
Djurskydd, författningskunskap och epizootologi Klassrum Uppsala
Epidemiologi, biostatistik och vetenskaplig metodik i djuromvårdnad Klassrum Uppsala
Farmakologi och toxikologi Klassrum Uppsala
Fodervetenskap och vallfoderproduktion Klassrum Uppsala
Färdighetsträning av kliniska moment Klassrum Uppsala
Försöksdjursmedicin Klassrum Uppsala
Häst inklusive livsmedelssäkerhet Klassrum Uppsala
Infektionssjukdomar Klassrum Uppsala
Kirurgiska vetenskaper Klassrum Uppsala
Klinisk anatomi och klinisk propedeutik Klassrum Uppsala
Klinisk veterinärmedicin Klassrum Uppsala
Klinisk veterinärmedicin inkl populationsmedicin samt veterinär folkhälsovetenskap med tillämpad epidemiologi och epizootologi Klassrum Uppsala
Livsmedelssäkerhet Klassrum Uppsala
Medicinska vetenskaper Klassrum Uppsala
Mikrobiologi och grundläggande sjukdomslära Klassrum Uppsala
Näringsfysiologi och fodervetenskap Klassrum Uppsala
Organens struktur och funktion Klassrum Uppsala
Produktionsdjur inklusive livsmedelssäkerhet Klassrum Uppsala
Rehabilitering inom djuromvårdnad Klassrum Uppsala
Rehabilitering vid sjukdom och skada hos sport- och sällskapsdjur Klassrum Uppsala
Sjukvårdslära och verksamhetsförlagd utbildning 1 Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i djuromvårdnad, G2E Klassrum Uppsala
Smådjur Klassrum Uppsala
Speciell patologi Klassrum Uppsala
Specifik omvårdnad med inriktning anestesisjukvård Klassrum Uppsala
Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz Klassrum Uppsala
Vetenskapligt förhållningssätt Klassrum Uppsala
Naturvetenskap
Sustainable Production Systems in a Global Perspective Klassrum Lund
Biologi
Advanced Plant Breeding and Genetic Resources Klassrum Lund
Agrara odlingssystem Klassrum Uppsala
Agroecology and Sustainability of Production Systems Klassrum Lund
Animalieproduktion med tillämpad juridik för de areella näringarna Klassrum Lund
Avfallshantering Klassrum Uppsala
Biogas i det hållbara samhället Klassrum Uppsala
Biologi Klassrum Uppsala
Cellbiologi Klassrum Uppsala
Chemical Ecology for Sustainable Insect Pest Control Klassrum Lund
De vilda djurens ekologi i en föränderlig värld - utmaningar Distans Distans
Djurens biologi 3 fysiologi Klassrum Uppsala
Djurskydd, djurvälfärd och djuretik Klassrum Uppsala
Djurvälfärd, djurskydd och etologi Klassrum Uppsala
Ekologi Klassrum Uppsala
Ekologi Klassrum Uppsala
Ekologi för miljö och vatten Klassrum Uppsala
Etologi och antrozoologi 2 Klassrum Uppsala
Etologi och djurskydd Klassrum Uppsala
Fiskekologi Distans Distans
Forest Ecosystem Ecology Klassrum Umeå
Forskningsmetoder i studier av människa och miljö Distans Distans
Forskningspraktik Klassrum Uppsala
Forskningsträning och projekt Klassrum Uppsala
Framtidens skogsbruk skogens skötsel och roll i ett hållbart samhälle Distans Distans
Fältkurs i växtproduktion Klassrum Uppsala
Genetic diversity and plant breeding Klassrum Uppsala
Genomanalys Klassrum Uppsala
Grundläggande zoologi, evolution och husdjurens historia Klassrum Uppsala
Hortikulturell produktionsfysiologi Klassrum Lund
Hundens och kattens biologi och användning Klassrum Uppsala
Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå Klassrum Flera orter (3)
Hästens beteendebiologi Distans Distans
Hästhållning i landsbygdsföretag Distans Distans
Independent project in Biology, A2E Klassrum Lund
Independent project in Biology, A2E - Horticultural Science - Master´s Programme Klassrum Lund
Independent project in Biology, G2E Klassrum Lund
Kvalificerad praktik 1 Klassrum Uppsala
Kvalificerad praktik 1 Klassrum Uppsala
Kvalificerad praktik 2 Klassrum Uppsala
Kvalificerad praktik 2 Klassrum Uppsala
Landsbygdsutvecklingens praktik Klassrum Uppsala
Markens biologi och biogeokemiska kretslopp Klassrum Uppsala
Masterarbete i Biologi, A2E - Ekologi Klassrum Uppsala
Masterarbete i Biologi, A2E - Skogens ekologi och skötsel Klassrum Umeå
Masterarbete i biologi, A2E - Skoglig genetik och växfysiologi Klassrum Umeå
Masterarbete i Biologi, A2E - Skoglig mykologi och växtpatologi Klassrum Uppsala
Masterarbete i Biologi, A2E - Skoglig mykologi och växtpatologi Klassrum Uppsala
Masterarbete i biologi, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap Klassrum Lund
Masterarbete i biologi, A2E - Vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Mikrobiell hortikultur Klassrum Lund
Mikrobiologi Klassrum Uppsala
Mikrobiom - en introduktion till mikroorganismernas fascinerande värld Distans Distans
Miljörelaterade frågor i växtproduktion Klassrum Lund
Naturvårdsbiologi Klassrum Uppsala
Näringsfysiologi Klassrum Uppsala
Odling i trädgårdsföretag Klassrum Lund
Odlingssystem i trädgårdsföretag Klassrum Lund
Organismvärlden Klassrum Uppsala
Postharvest - biologi och teknologi efter skörd Klassrum Lund
Practical research training Klassrum Lund
Principer för fiskerivetenskap Klassrum Uppsala
Produktion och kvalitetsvärdering av vallfoder Klassrum Uppsala
Projektbaserad fördjupningskurs i biologi vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi Klassrum Umeå
Samhällsaspekter av vilt- och fiskförvaltning Klassrum Umeå
Silviculture - the science of forest stand management Klassrum Umeå
Självständigt arbete i biologi - magisterarbete Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i biologi, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Biologi, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Biologi, A2E - Agronomprogrammet - mark/växt Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i biologi, G2E Klassrum Flera orter (2)
Självständigt arbete i Biologi, G2E Klassrum Flera orter (2)
Självständigt arbete i Teknologi, G2E Klassrum Flera orter (2)
Skogens djur Distans Distans
Skoglig naturvårdsbiologi Distans Distans
Sustainable Management of Boreal Forests Klassrum Umeå
Säker näring i kretslopp Klassrum Uppsala
Tillväxt och Utveckling hos Växter Klassrum Flera orter (3)
Tillämpad fjärranalys i skogsbruket Distans Distans
Tillämpad populationsekologi Klassrum Umeå
Vertebratzoologi Klassrum Uppsala
Växt-mikrobinteraktioner Klassrum Uppsala
Växtbiologi Klassrum Uppsala
Växtbiologi - för framtidens skogsbruk Klassrum Umeå
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Genetisk och molekylär växtbiologi Klassrum Uppsala
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Odlade växters abiotiska och biotiska interaktioner Klassrum Uppsala
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Skogsbioteknik Klassrum Umeå
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Växtskydd och växtförädling Klassrum Umeå
Växters kemi och biokemi Klassrum Lund
Växtfysiologi Klassrum Uppsala
Växtförädling och växtfysiologi Klassrum Lund
Växtförädling och Växtskydd Klassrum Flera orter (3)
Växtodling - marken och växterna Klassrum Lund
Växtodlingens styrmedel med tillämpad juridik för de areella näringarna Klassrum Lund
Växtproduktion Klassrum Lund
Växtproduktion - ogräs och växtskadegörare Klassrum Uppsala
Växtskydd och mikrobiologi Klassrum Lund
Geografi
Avancerad Landskapsanalys med GIS Klassrum Lund
Geografisk Informationsteknologi II Klassrum Umeå
Geovetenskap
Project based advanced course in Soil Science at the Dept. of Forest Ecology and Management Klassrum Umeå
Soil, Water and Environment - Master's Programme Klassrum Uppsala
Kemi
Allmän kemi och kemiska energikällor Klassrum Uppsala
Analytisk naturproduktkemi Klassrum Uppsala
Biokemi, fortsättningskurs Klassrum Uppsala
Grundläggande kemi I Klassrum Uppsala
Grundläggande kemi II Klassrum Uppsala
Kemi, ekologi och statistik Klassrum Lund
Organisk kemi med energitillämpningar Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Kemi, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Kemi, G2E Klassrum Uppsala
Termokemisk omvandling Klassrum Uppsala
Matematik
Grundläggande matematik och statistik för biologer Klassrum Uppsala
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats kandidatprogram inom livsmedelsvetenskap (möjliggör för vidare studier till agronom) Klassrum 20 veckor Uppsala
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats kandidatprogram inom växtodling och mark (möjliggör för vidare studier till agronom) Klassrum 20 veckor Uppsala
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats kandidatprogrammet Biologi och miljövetenskap Klassrum 20 veckor Uppsala
Miljö
Att förstå samhällets miljöstyrning utifrån ett kritiskt konstruktivt förhållningssätt Klassrum Uppsala
Energi och miljö Klassrum Uppsala
Environmental Economics and Management - Master's Programme Klassrum Uppsala
Framtidens livsmedelssystem - trender och strategier för hållbar mat Distans Distans
Konflikt, demokrati och processledning Klassrum Uppsala
Kvalitets- och miljöledning Klassrum Uppsala
Markanvändning och vattenvård för att minska övergödning Klassrum Uppsala
Markvetenskap Klassrum Uppsala
Markvetenskap för miljö och vatten Klassrum Uppsala
Masterarbete i miljövetenskap, A2E - Vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Masterarbete i miljövetenskap, A2E - Vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Miljö- och djuretik Klassrum Uppsala
Miljöanalys Klassrum Uppsala
Miljöanalys Klassrum Uppsala
Miljögeokemi Klassrum Uppsala
Miljökonsekvensbeskrivning Klassrum Uppsala
Miljökonsekvensbeskrivning och miljökommunikation introduktion Klassrum Uppsala
Miljökonsekvensbeskrivning, miljökommunikation och naturvägledning metoder och tillämpning Klassrum Uppsala
Modellering för uthållig vattenförvaltning Klassrum Uppsala
Praktisk tvärvetenskap Klassrum Uppsala
Samhälle och miljö Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Miljövetenskap, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Miljövetenskap, A2E - Masterprogrammet Sustainable Development Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Miljövetenskap, G2E Klassrum Uppsala
Restaurang
Mat / Dryck
Animaliska livsmedel Klassrum Uppsala
Human nutrition och fysiologi Klassrum Uppsala
Hållbar livsmedelsproduktion utmaningar och odlingssystemlösningar Klassrum Uppsala
Livsmedelsmikrobiologi, kvalitetsledning och livsmedelslagstiftning Klassrum Uppsala
Livsmedelsteknologi Klassrum Uppsala
Projektledning för innovation i hållbara livsmedelssystem Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E - Agronomprogrammet - livsmedel Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, G2E Klassrum Uppsala
Vegetabiliska livsmedel Klassrum Uppsala
Teknik
Bioenergi - Teknik och system Klassrum Uppsala
Examensarbete i energisystem Klassrum Uppsala
Independent Project in Technology, A2E Klassrum Lund
Självständigt arbete i energisystem Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i teknologi, A2E Klassrum Umeå
Självständigt arbete i Teknologi, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i teknologi, G2E Klassrum Umeå
Systemanalys för hållbar utveckling Klassrum Uppsala
Val av VA-system Klassrum Uppsala
Design och produktutveckling
Product Development and Innovation Systems in Horticulture Klassrum Lund
Information- och kommunikationsteknik
Geografiska informationssystem Klassrum Uppsala
Geografiska informationssystem för ingenjörer Klassrum Uppsala
Geografiska informationssystem för miljö- och naturvetenskap Klassrum Uppsala
Maskinteknik
Maskinteknik i lantbruket Klassrum Lund
Miljö och energiteknik
Arbetsvetenskap - Arbete, hälsa och ledarskap Distans Distans
Energimarknadsanalys Klassrum Uppsala
Projektarbete i energisystem Klassrum Uppsala
Projektarbete i energisystem Klassrum Uppsala
Samhällsbyggnadsteknik
Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - master Klassrum Lund
Utbildning / Pedagogik
Pedagogik
Pedagogik i hästverksamhet Klassrum Flera orter (2)
Vård / Omsorg
Folkhälsovetenskap
Veterinär folkhälsovetenskap med tillämpad epidemiologi och epizootologi Klassrum Uppsala
Fysioterapeut
Träningsfysiologi och rehabilitering för prestation och skadeprevention Klassrum Uppsala

Visa alla

Hitta till utbildaren

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)
75007 UPPSALA


Recensioner

Det finns inga recensioner för SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön