Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Uppsala
10 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Uppsala

Val av VA-system

Kursens syfte är att ge god helhetssyn och analysförmåga av samhällets vatten- och avloppssystem och därigenom en god grund för en framtida verksamhet som ingenjör inom området. Kurs utgör en sammanhållande del i terminsblocket Uthålliga vatten- och avloppssystem och går under hela terminen. I kursen ingår ett större projektarbete.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav- 70 hp inom teknik/teknologi, - 15 hp kemi, - 10 hp biologi och - 15 hp markvetenskap eller geovetenskap Kunskaper på avancerad nivå motsvarande 20 hp inom ledningsnät och dricksvattenberedning, reglerteknik, kommunal och industriell avloppsvattenrening, samt små avloppssystem, näringsåterföring och slambehandling (se även Övriga upplysningar). Kunskaper motsvarande svenska 3 och engelska 5.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser idag och i framtiden. Vår huvuduppgift är att genom högkvalitativ...


Läs mer om SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)


Recensioner

Det finns inga recensioner för Val av VA-system

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön