Sammanfattning
Program (grundnivå)
Umeå
300 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Umeå

Jägmästare

Jägmästare är experter på skog och skogsbruk, och vad som krävs för att förvalta våra skogar på ett ekonomisk, miljömässigt och socialt hållbart sätt. Läs mer på:https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/yrkesexamen/jagmastarexamen/

Förkunskaper

För att bli antagen till jägmästarprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighetenligt områdesbehörighet A11, vilket innebär minst godkänt betyg i följande kurser:- Biologi 2- Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2- Kemi 2- Matematik 4Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper frånnuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats påannat sätt och är dokumenterade.Betygskravet för särskild behörighet är lägst godkänd alternativt 3.

Examen & Intyg

Jägmästarexamen

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser idag och i framtiden. Vår huvuduppgift är att genom högkvalitativ...


Läs mer om SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)


Recensioner

Det finns inga recensioner för Jägmästare

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön