Biologisk mångfald i sötvatten

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
7.5 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Uppsala

Biologisk mångfald i sötvatten

Denna kurs riktar sig till dig som vill lära dig om artbestämning och provtagning av stora och små växter och djur i våra sötvattensekosystem, och hur data om biologisk mångfald används för naturvård och miljöövervakning. Fokus är på praktiska övningar på artbestämning. Vi har också teorilektioner där vi går in på hur dessa arter kan användas som indikatorer, samt hur artbestämningen kvalitetssäkras.Efter kursen kommer du kunna identifiera och namnge flertalet djur och växter i svenska sötvatten exempelvis musslor, grodor, växtplankton och vattenväxter. Du kommer kunna använda bestämningslitteratur för att identifiera olika arter, och du kommer ha kännedom om hur man identifierar arter med avancerad DNA-analys. Du kommer också få ekologiska kunskaper, exempelvis kännedom om i vilka typer av miljöer olika arter trivs, samt vilka arter som gynnas respektive missgynnas av olika miljöförändringar. Vi kommer i möjligaste mån besöka olika vattenbiotoper för att själva samla in djur och växter, och öva på praktisk artbestämning med hjälp av experter. Teorilektionerna kommer att innehålla gruppdiskussioner kombinerat med övningar för att både säkerställa ett aktivt lärande och ett utökat kontaktnät.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt Biologi 2

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser idag och i framtiden. Vår huvuduppgift är att genom högkvalitativ...


Läs mer om SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)


Recensioner

Det finns inga recensioner för Biologisk mångfald i sötvatten

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön