Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Trädvård

Huvudtemat för kursen är trädvård i teorin och i praktiken. Detta innebär att olika trädvårdsåtgärder diskuteras och analyseras. Du kommer att kunna göra rekommendationer gällande åtgärder som är lämpliga för träd på olika växtplatser och i olika åldersfaser. I kursen ingår, förutom föreläsningar och grupparbeten, utomhusundervisning i form av demonstrationer, undersökningar och praktiskt arbete. Du kommer även få göra trädinventeringar och riskvärderingar, både i grupp och på egen hand. När du gått denna kurs ska du kunna göra kvalificerade bedömningar över urbana träds vitalitet, skador, risk och åtgärdsbehov.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande 90 hp inom landskapsingenjörs-, landskapsarkitekt-, trädgårdsingenjörs- eller hortonomprogrammets första två obligatoriska läsår, varav minst 45 hp inom landskapsarkitektur, biologi eller trädgårdsvetenskap.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser idag och i framtiden. Vår huvuduppgift är att genom högkvalitativ...


Läs mer om SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)


Recensioner

Det finns inga recensioner för Trädvård

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön