Grundläggande ekologi

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
7.5 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Grundläggande ekologi

Ekologin behandlar organismers samspel med varandra och sin omgivning, och är viktig för hållbarheten i verksamheter som påverkar vår levande miljö. Söker du en grundläggande förståelse av ekologi, med ett hållbarhetsperspektiv inom gröna näringar? Vi kombinerar litteraturstudier med aktivt lärande för att ge en övergripande beskrivning av ekologiska processer i naturen, och hur de interagerar med våra produktionsekosystem. Kursen ges på engelska.Ekologisk kunskap är en viktig del av globala utvecklingsmål såväl som svenska miljömål, för att förstå hur bevarande av naturmiljöer och biologisk mångfald hänger ihop med livsmedelsförsörjning och hållbar konsumtion. Genom föreläsningar och seminarier, exkursioner och övningar, samt litteraturprojekt med presentationer, ger vi en översikt över grundläggande och praktiska aspekter av ekologi för att belysa dessa frågor.Kursen tar upp grundläggande begrepp och förklaringsmodeller inom ekologin och beskriver vilka drivkrafter som formar organismer och påverkar deras överlevnad i ett samspel med andra organismer och med miljön. Exempel från naturliga ekosystem och människoskapade produktionsekosystem demonstrerar hur våra gröna näringar påverkar förutsättningarna för den biologiska mångfalden och hållbart nyttjande av naturresurser.Kursen samläses med första hälften av BI1397 Grundläggande och tillämpad ekologi, som i sin senare hälft fokuserar på ytterligare fördjupningar och tillämpningar av ekologisk teori på specifika

Förkunskaper

15 hp biologi

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser idag och i framtiden. Vår huvuduppgift är att genom högkvalitativ...


Läs mer om SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)


Recensioner

Det finns inga recensioner för Grundläggande ekologi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön