Skogsmästarprogrammet

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Skinnskatteberg
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Skinnskatteberg

Förkunskaper

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå samt:a) särskild behörighet i vissa ämnen,b) skoglig grundutbildning,c) skoglig yrkeserfarenhet.a) Särskild behörighet i vissa ämnen:\- Matematik 2a, alternativt Matematik 2b, alternativt Matematik 2c,\- Naturkunskap 2,\- Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1.Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt och är dokumenterade. Betygskravet för särskild behörighet är lägst godkänd alternativt 3.b) Skoglig grundutbildning. Kravet uppfylls genom:1\. godkänt resultat i följande kurser om 500 poäng från gymnasieskolans naturbruksprogram:\- Motor och röjmotorsåg 1\- Skogsskötsel 1\- Virkeslära\- Terrängtransporter alternativt Fordon och redskap\- Virkestransporter med skotareeller2\. godkänt resultat i följande kurser på naturbruksprogrammet, vilka tillsammans omfattar antingen 400 eller 500 gymnasiepoäng:\- Basmaskin service\- Motor- och röjmotorsåg\- Skogsskötsel A\- Virkesbehandling A\- Virkestransport A, alternativt Virkestransport Beller3\. avgångsbetyg från treårig naturbrukslinje med skoglig inriktning,eller4\. avgångsbetyg från tvåårig skogsbrukslinjeeller5\. godkänt i kurser, t.ex. från påbyggnadsutbildningar, som motsvarar de kurser som anges i alternativ 2ellerskoglig grundutbildning kan ersättas av långvarig skoglig yrkeserfarenhet, omfattande minst 5 års heltidsarbete och som uppfyller de krav som anges nedan under yrkeserfarenhet.c) Skoglig yrkeserfarenhet. Kravet uppfylls genom:6 månaders skoglig erfarenhet tidigast från det år den sökande fyllt 16 år och ska därefter ha gjorts under sammanhängande perioder om minst en månad. Minst 50 procent av praktiken ska ha utförts inom något av arbetsområdena skogsvård, drivning, planering och förvaltning. Resterande tid kan ha varit förlagd till andra skogliga områden t.ex. plantskola, skogsindustri, virkesmätning, jakt- och fiskevård. Yrkes-erfarenheten kan ha genomförts på heltid eller deltid, dock ska arbetet skett på minst halvtid och omräknat i tid motsvara minst sex månaders tjänstgöring på heltid.

Examen & Intyg

Skogsmästarexamen

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser idag och i framtiden. Vår huvuduppgift är att genom högkvalitativ...


Läs mer om SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)


Recensioner

Det finns inga recensioner för Skogsmästarprogrammet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön