Landscape Architecture- Master's Programme

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Lund
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Förkunskaper

För att bli antagen till masterprogrammet landskapsarkitektur krävs: grundläggande behörighet: examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng (hp)särskild behörighet: fördjupning omfattande 90 hp inom något av följande ämnen/utbildningsområden:-arkitektur,-landskapsarkitektur,-landskapsplanering,-byggd miljö,-design,-fysisk planering,-geografi,-landskapsvetenskap,-miljövetenskap eller-samhällsbyggnadsteknik.Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska 6. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs. Tillträde till några av kurserna (markerade med 1 under INNEHÅLL OCH STRUKTUR, b) Kurser i programmet) kräver en godkänd portfolio enligt instruktioner beslutade av programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård.Vidare rekommenderas att den sökande har kunskaper och färdigheter motsvarande minst 15 högskolepoäng studio-/projektkurser i landskapsarkitektur.

Examen & Intyg

Masterexamen

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser idag och i framtiden. Vår huvuduppgift är att genom högkvalitativ...


Läs mer om SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)


Recensioner

Det finns inga recensioner för Landscape Architecture- Master's Programme

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön