Urban Forestry Förvaltning av stadens skog och träd

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Lund
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Urban Forestry Förvaltning av stadens skog och träd

Städer utan skog och träd är inte hållbara! Därför behövs Urban forestry, det vill säga att på vetenskaplig, konstnärlig och teknisk grund förvalta tätortsnära skog och träd för att öka deras ekologiska, estetiska och samhälleliga värden. Genom att kombinera kunskapsfälten landskapsarkitektur, skogsvetenskap och ekologi i ett samarbete mellan institutionerna för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning samt Sydsvensk skogsvetenskap erbjuder denna kurs ett unikt tillfälle att utveckla sin förmåga kring att hållbart förvalta städers skog och träd utifrån såväl sociala, kulturella som miljömässiga och ekonomiska aspekter. Fokus för kursen är den tätortsnära skog men ett flertal kopplingar till andra delar av stadens trädresurs såsom park- och gatuträd görs. Kursen tränar studenten i att kombinera sociala, kulturella och biologiska värden genom en ändmålenlig design, planering och skötsel av den urbana skogen. Föreläsningar kombineras med exkursioner, övningar och seminarier där studenternas och lärarnas olika bakgrunder används som en viktig pedagogisk resurs. Ett projekt löper genom hela kursen och tränar studenterna i att utveckla och kommunicera utvecklings- och skötselplaner för tätortsnära skog och träd.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande 120 hp, varavsärskild behörighet: 90 hp i ett av följande huvudområden:arkitekturlandskapsarkitekturlandskapsplanering byggd miljödesignfysisk planeringgeografilandskapsvetenskapmiljövetenskap samhällsbyggnadsteknikbiologiskogsvetenskapskogshushållningELLER 30 hp från Euroforester Master´s Programme Engelska 6 eller motsvarande

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser idag och i framtiden. Vår huvuduppgift är att genom högkvalitativ...


Läs mer om SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)


Recensioner

Det finns inga recensioner för Urban Forestry Förvaltning av stadens skog och träd

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön