Miljörelaterade frågor i växtproduktion

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Lund
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Miljörelaterade frågor i växtproduktion

Central utgångspunkt är användningen av icke förnyelsebara resurser inom den biologiska produktionen och hur detta påverkar miljön. Kursen syftar till att studenten skall kunna föreslå lösningar och åtgärder i den biologiska produktionen som leder till ett uthålligt bruk och förvaltande av naturresurserna. Kursen fokuserar på den hortikulturella primärproduktionen, men ger även kunskaper och färdigheter som är generellt användbara inom bruk och förvaltning av naturresurserna oberoende av om det gäller produktion av livsmedel, industriråvaror eller upplevelser genom stadens grönområden. Kursen syftar också till att ge kännedom om hur en verksamhets miljöarbete kan dokumenteras och styras. Sammanfattat omfattar kursen tre infallsvinklar; beskrivning av en situation, analys ur olika perspektiv samt åtgärder.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande 120 hp varav 30 hp i biologi, trädgårdsvetenskap, lantbruksvetenskap, miljövetenskap eller landskapsarkitektur, samt engelska 6.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser idag och i framtiden. Vår huvuduppgift är att genom högkvalitativ...


Läs mer om SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)


Recensioner

Det finns inga recensioner för Miljörelaterade frågor i växtproduktion

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön