Sammanfattning
Program (grundnivå)
Eslöv
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Eslöv

Förkunskaper

För att bli antagen till Hippologprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt följande:- Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c- Naturkunskap 2 (Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2) - Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1alternativt- Matematik B- Naturkunskap B (Biologi A + Fysik A + Kemi A ersätter Naturkunskap B) - Samhällskunskap ADet finns fler ersättningsmöjligheter för de kurser som krävs för behörighet.Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i respektive kursplan.Dessutom krävs godkänt antagningsprov.**Antagningsprov**Godkänt antagningsprov är en del av behörigheten. Programmet har flera inriktningar; urval och antagning till inriktning sker av sökande som genomgått och godkänts på antagningsprov för respektive inriktning. För godkänt antagningsprov krävs att den sökande genomgått och godkänts på provets samtliga delmoment samt att den sammanlagda summan för delmomenten uppnått gränsen för godkänt.

Examen & Intyg

Hippologexamen

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser idag och i framtiden. Vår huvuduppgift är att genom högkvalitativ...


Läs mer om SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)


Recensioner

Det finns inga recensioner för Hippolog - Ridhäst

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön