Sammanfattning
Yrkeshögskola
Sigtuna
600 yh-poäng
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vecka 33-34 - Sigtuna
Hovslagare

Hovslagare

Studera till Hovslagare

Hovslagare är en mycket spännande yrkesroll som passar dig som både vill arbeta med ett hantverk och som brinner för hästar och hästarnas välfärd. Hovslagare är en del i den reglerade rollen som djurhälsopersonal, och du har ett stort ansvar för hästens välmående och hälsa. Hästarna du arbetar med ska verkas och skos fysiologiskt korrekt, oberoende av ras. Varje benställning och hov bedöms och behandlas utifrån benets egna förutsättningar med målet att hästen ska hålla sig så frisk som möjligt. 

JENSEN Hovslagare ger dig en gedigen utbildning innehållande alla arbetsmoment som normalt förekommer i hovslagaryrket. Mycket tid läggs på arbetet med friska hästar som är grunden för att du, med lite erfarenhet, även ska kunna arbeta med sjukdomsfall i samarbete med veterinär och på egen hand.  Efter att du avslutat din utbildning kan du arbeta heltid som hovslagare som egen företagare eller ta anställning i en etablerad verksamhet. Efter avklarad examen kan du söka om godkännande hos Jordbruksverket och gesällbrev hos Sveriges Hantverksråd.

Om yrkesrollen hovslagare

Arbetet som hovslagare är först och främst ett hantverksarbete. Precis som för andra hantverks- och konstnärsyrken så finns det inga genvägar – det krävs mycket praktisk övning och mångårig erfarenhet för att bli en hovslagare som kan ta sig an alla olika typer av fall och individer. Som hovslagare arbetar du i fysiskt krävande ställningar och inte sällan ställer hästen ytterligare krav på din fysik. Med tiden kommer du att arbeta med friska såväl som med sjuka hästar, hästar som spänner sig och har ont eller kanske t.o.m initialt är rädda för hovslagaren. För att kunna bemästra alla situationer så krävs det att du har skaffat dig mycket praktisk erfarenhet, är fysiskt bekväm med att arbeta under och med häst och har god kroppskontroll även i mer komplicerade situationer, så att din uppmärksamhet kan riktas mot hantverket.

Kreativitet, nyfikenhet och känsla för symmetri är egenskaper som ofta finns hos duktiga hovslagare. I takt med att du blir skickligare så kommer du att ställas inför situationer där du ser och rekommenderar individuella lösningar. I princip alla arbeten kombinerar en fysiologisk skoning med en anpassning till hästens användningsområde, även kallat prestationsskoning. I din yrkesroll ingår även att kunna arbeta med föl och unghästar, där din kunskap och ditt handlag kan spela stor roll och påverka hästens framtida hälsa. Ytterligare ett område som ryms inom yrkesrollen är hovsjukvård. Som hovslagare ingår du i den av Svenska Jordbruksverket reglerade rollen som djurhälsopersonal. Därmed behöver du kunna uppvisa god kunskap om den del av djurhälsosjukvården som är kopplad till din yrkesroll och kunna samarbeta med professioner som är närliggande, som t.ex. veterinär. En del hovslagare väljer att skaffa sig vidare erfarenhet inom yrket för att senare i yrkeslivet kunna arbeta på hästklinik.

Hovslagare är mycket eftertraktade av sina kunder. Du arbetar nästan uteslutande över ett större geografiskt område och mot en återkommande, lojal och vetgirig kundkrets som har behov av dina tjänster från var 5-6 vecka, 365 dagar om året. De flesta hovslagare är egenföretagare varav ett mindre antal arbetar vid ett hästsjukhus eller på en veterinärklinik. Framtidsprognosen för hovslagare är god, i takt med att intresset för hästar och hästsport fortsätter att öka och i kombination med stora pensionsavgångar inom branschen, så ökar efterfrågan på godkända hovslagare.

Om utbildningen

Utbildningen Hovslagare motsvarar 600 yrkeshögskolepoäng och omfattar flera deltentamen samt skriftligt och praktiskt examensarbete, bland annat i form av ett gesällprov.

LIA

Då hovslageri är ett hantverksarbete motsvarar 50 procent av utbildningstiden Lärande i Arbete (LIA). Under LIA-perioderna får du möjlighet att tillgodogöra dig den praktiska erfarenhet som krävs för att du ska kunna verka som hovslagare utifrån ovan nämnda kriterier. LIA-perioderna kommer även ge dig en mycket god förståelse för hur hovslagarens vardag ser ut och förbereda dig på de fysiska ansträngningar som yrkesrollen medför. Utöver LIA:n så kommer ytterligare studietid avsättas för praktiska studier.

Förkunskaper

Ansökningskrav

 • Grundläggande behörighet, Svenska 2, Engelska 6
 • B-Körkort
 • Minst tre månaders yrkespraktik med hästhantering på heltid/sex månader på halvtid, alternativt dokumenterad praktisk erfarenhet av hästhantering på hobbynivå/erfarenhet av egen häst under minst fem år.

Examen & Intyg

Yrkeshögskoleexamen

Kostnader

Utbildningen är studiemedelsberättigad

Efter utbildningen

De praktiska och teoretiska kunskaper som du erhåller inom hovslageri kommer ge dig förutsättningar att:

 • Planera, utföra samt identifiera de resurser som krävs för att kunna värdera, verka och sko friska hovar med god praktisk (reell) kompetens och på för hästen ett fysiologiskt korrekt sätt.
 • Lösa sammansatta problem inom hovslageri som t.ex. utifrån hästens användningsområde kunna modifiera fysiologiska skoningar mot prestation.
 • Samarbeta och med mycket god kommunikativ förmåga föra en dialog med andra kompetenser vars områden angränsar till din yrkesroll, som t.ex. veterinär, olika myndigheter och hästägare.
 • Framgångsrikt kunna driva egen verksamhet och/eller söka anställning samt kunna vara verksam i din yrkesroll över tid.
 • På minst ett främmande språk kommunicera grundläggande åtaganden och lösningar inom hovslageri.

Efter du avslutat din utbildning JENSEN Hovslagare med godkänd examen kan du:

 • Söka behörigheten godkänd hovslagare hos Svenska Jordbruksverket.
 • Uppvisa certifiering inom Heta arbeten.
 • Ansöka om gesällbrev hos Sveriges Hantverksråd.

JENSEN yrkeshögskola

JENSEN yrkeshögskola - snabbaste vägen till nytt jobb!

Tillsammans med JENSEN yrkeshögskola tar du första steget mot din nya karriär!Skolans utbildningskoncept ”Träning för verkligheten” innebär en helhetssyn på vad som krävs för att du ska lyckas med dina studier, utvecklas som person och bli framgångsrik i din yrkesroll....


Läs mer om JENSEN yrkeshögskola och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Hovslagare
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Hitta till utbildaren

Kursinnehåll

Kurser:

 • Affärskunskap och marknadsföring
 • Arbetsmiljö, ergonomi och säkerhet
 • Etologi – Hästen som varelse, fördjupad hästkunskap
 • Hovvård 1
 • Hovvård 2
 • Hovvård 3
 • Hovvård 4
 • Grundläggande medicinsk terminologi, smittskydd och lagstiftning
 • Hovsjukdomar och hovreparationer
 • Föl- och unghästhantering
 • LIA (totalt 300 poäng)
 • Examensarbete och gesällprov hovslageri

Du kommer att få teoretiska och praktiska kunskaper om:

 • Hästens anatomi, fysiologi och biomekanik.
 • Författning, lagar och regelverk kopplade till yrkesrollen.
 • Hantering av hästar på ett säkert sätt inklusive sederade eller smärtpåverkade hästar.
 • Arbets- och ansvarsområden avseende journalföring, remisser och intyg samt smittskydd, zoonoser och  epizooti.
 • Fysiologisk hovvård samt anpassning av denna mot hästens användningsområde.
 • Metoder för smides- och svetsarbete för normalskoning och sjukbeslag samt tillverkning av beslag och sjukbeslag anpassade för den enskilde hästens behov och förutsättningar.
 • Hovsjukdomar och hovreparationer samt kunskap om när du självständigt och i samråd med veterinär själv kan åtgärda dessa och när remittering krävs.
 • Verkning av föl- och unghästar, bedömning och korrigering av felaktiga benställningar hos föl och unghästar.

Samt kunskaper inom:

 • Hur du värderar och bedömer din formella och reella kompetens så att du kan utföra arbetet som godkänd hovslagare och djurhälsopersonal med ett etiskt förhållningssätt till hästen.
 • Din egen fysiska hälsa, ergonomi och relevant arbetsmiljölagstiftning, samt hur du förebygger risker i arbetet.
 • Källkritik och informationsanalys i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.
 • Eget företagande inom hovslageri inklusive prognostisering, budgetering, grundläggande bokföring och redovisning samt marknadsföring, PR och kommunikation, så att du kan möta och bemöta olika typer av kundgrupper samt analysera och värdera ditt ekonomiska resultat.
Recensioner

Det finns inga recensioner för Hovslagare

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Hovslagare från JENSEN yrkeshögskola, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön