Geologi och hydrologi

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Uppsala

Geologi och hydrologi

Kursen ger dig som läser kandidatprogrammen inom biologi och miljövetenskap samt växtodling en grundläggande förståelse för jordens geologiska uppbyggnad och de processer som formar landskapet. Dessutom ges övergripande kunskap kring var jordens vatten finns och hur det omsätts. Under kursen varvas teori med praktiska moment och exkursioner för att ge en sammanhängande förståelse för hur geologi och hydrologi ofta samverkar. Geologin har en stor inverkan på olika grundämnens omsättning samt är även nära kopplat till jordens klimatutveckling. Vidare ges inom kursen kunskap om bergarter och mineral, samt olika i Sverige vanligt förekommande jordarter. Detta syftar till att ge en förståelse till landskapets geologiska uppbyggnad samt hur det formats av istider och olika glaciala processer. Vatten är en livsavgörande resurs och stor vikt inom kursen ges till att förstå det hydrologiska kretsloppet, var vatten finns, hur grundvatten bildas, samt hur vatten omsätts och transporteras i landskapet. En viktig aspekt inom kursens hydrologiavsnitt är även hur människan påverkar vattnets kretslopp och kvalitet.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet och särskild behörighet som omfattar Biologi 2, Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser idag och i framtiden. Vår huvuduppgift är att genom högkvalitativ...


Läs mer om SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)


Recensioner

Det finns inga recensioner för Geologi och hydrologi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön