Skoglig ekologi och hållbar skötsel - Masterprogram

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Umeå
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Umeå

Förkunskaper

För att bli antagen till mastersprogrammet Skoglig ekologi och hållbara skötsel krävs:Grundläggande behörighet: examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examenSärskild behörighet: fördjupning omfattande minst 60 högskolepoäng inom något av följande ämnen/utbildningsområden:- Skogsbruksvetenskap- Skogshushållning- Skogsvetenskap- Biologi- Markvetenskap- Miljövetenskap- Naturresursförvaltning- NaturgeografiSamt 15 hp i ekologiDessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska 6. Detta är uppfyllt av den som har en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng från ett svenskt lärosäte. För sökanden från vissa engelskspråkiga länder gäller särskilda regler.Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt.För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i respektive kursplan.

Examen & Intyg

Masterexamen

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser idag och i framtiden. Vår huvuduppgift är att genom högkvalitativ...


Läs mer om SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)


Recensioner

Det finns inga recensioner för Skoglig ekologi och hållbar skötsel - Masterprogram

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön