Studio - Landskapsarkitektur för hållbar stadsbyggnadskonst

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Uppsala
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Uppsala

Studio - Landskapsarkitektur för hållbar stadsbyggnadskonst

Huvudfokus i kursen ligger på nutida hållbar stadsutveckling på stadsdelsnivå. Studioprojektarbetet är organiserat som grupparbete. Handledning, föreläsningar och seminarier stödjer projektarbetet. Hållbar utveckling undersöks och utvärderas för olika urbana morfologiska karaktärer. Tonvikten ligger på de gröna och blåa strukturerna i förhållande till bebyggelsestrukturen, gatunät och offentliga mötesplatser. Metoder för att samla platsspecifika kunskaper inkluderar teckning för hand som ett kraftfullt analysverktyg. Projektet utvecklar färdigheter för att hitta konstnärliga hållbara lösningar på tekniska och funktionella stadsbyggnadsproblem. Presentation av idéer använder en kombination av digitala verktyg och handritade skisser. Kursen innehåller metoder för att utvärdera hållbarhetsparametrar och arbeta med juridiska stadsbyggnadsprocesser för miljöbedömning. Mallen för projektrapporten följer en vetenskaplig struktur som hjälper samarbetet i gruppen att komma överens om lösningar som bygger på teori och egna inventerings- och analys resultat. Strukturen möjliggör reflektion och diskussion om alternativ till det projektförslaget. En individuell tentamen sammanfattar den viktigaste hållbara stadsdesignteori som diskuteras på föreläsningar och seminarier.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande 150 hp varav 90 hp i landskapsarkitektur och/eller arkitektur och/eller fysisk planering och/eller samhällsgeografi och/eller samhällsplanering, samt kunskaper motsvarande Engelska 6, eller antagen till masterprogrammet Landskapsarkitektur för hållbar urbanisering.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser idag och i framtiden. Vår huvuduppgift är att genom högkvalitativ...


Läs mer om SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)


Recensioner

Det finns inga recensioner för Studio - Landskapsarkitektur för hållbar stadsbyggnadskonst

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön