Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
15 hp
Heltid
Distans
Startdatum: Vår 2025 - Distans

Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv

I kursen skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv kommer du tillsammans med dina kollegor att analysera skogliga organisationer med hjälp av organisationsteorier. Du kommer att kritiskt granska vad typiska organisationer i vår sektor vill uppnå och hur dem har organiserat sig för att realisera detta. Du kommer också att märka att det finns flera vägar som ledar till Rom. I kursen diskuteras flera organisationsteorier om individen i organisationen, grupputveckling, ledarskap, organisationsform och kultur, strategi och styrning och organisationsförändring, och du kommer tillsammans med dina kollegor analysera dessa aspekter i en specifik skogsorganisation. För att lära dig att hantera organisationsteorier som analysinstrument ska du skriva en hemtentamen och du ska under kursens gång formulera kritiska frågor som är underbyggd med organisationsteorier till skogsorganisationen.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande 120 hp på grundnivå varav - 60 hp skogsvetenskapsamt - Svenska motsvarande kravet för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser idag och i framtiden. Vår huvuduppgift är att genom högkvalitativ...


Läs mer om SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)Recensioner

Det finns inga recensioner för Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön