Grundläggande statistik med tillämpningar inom naturvetenskap

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Lund
7.5 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Grundläggande statistik med tillämpningar inom naturvetenskap

Det här är kursen för dig som vill lära dig grunderna som behövs för att behandla datamaterial, presentera resultatet och dra statistiskt säkra slutsatser. Statistik har också blivit en nödvändig del för att förstå den moderna världen, och det du lär dig på den här kursen kommer att hjälpa dig att förstå lite mer. Det mesta vi observerar påverkas av saker vi inte kan kontrollera och denna slumpmässiga variation är grunden för den här kursen. Hur kan vi säga att det blir varmare om det finns årsvariation i temperaturen? Hur kan vi säga att en metod för att förhindra virusangrepp är mer effektiv än en annan om virusspridningen beror på slumpen? I kursen presenteras några av de praktiska statistiska metoder som krävs för att läsa och förstå modern vetenskaplig forskning med naturvetenskaplig inriktning. Kursen tar dig från de mest grundläggande statistiska metoderna som du kan beräkna på egen hand till några av de mer komplicerade statistiska modeller som används i forskningen. Det du lär dig kommer att vara särskilt användbart när du skall göra ditt examensarbete, men också om du siktar på en framtid inom forskning eller ett yrke där man hanterar mycket data.Kursen ger en teoretisk grund och filosofi som gör att du under och efter kursen kan använda statistiska metoder i praktiskt arbete där olika modeller testas och diskuteras. Under kursen används programmet R, som även är användbart bortom statistiken, till exempel för visuell presentation, bioinformatik och GIS

Förkunskaper

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c Naturkunskap 2* *Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser idag och i framtiden. Vår huvuduppgift är att genom högkvalitativ...


Läs mer om SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)


Recensioner

Det finns inga recensioner för Grundläggande statistik med tillämpningar inom naturvetenskap

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön