Hållbar utveckling av stadslandskapet, tillämpningskurs

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Lund
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Lund

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande 180 hp varav 90 hp fördjupning inom något av följande huvudområden:\- arkitektur\- byggd miljö\- ekologi\- fastighetsvetenskap\- fysisk planering\- företagsekonomi\- geografi\- kultur- och samhällsgeografi \- landskapsarkitektur\- landskapsvetenskap\- ledarskap och organisation\- miljövetenskap\- nationalekonomi\- samhällsbyggnad och byggnadsteknik\- samhällsplanering\- statsvetenskap\- teknik\- trädgårdsvetenskap.Ett godkänt examensarbete eller självständigt arbete på minst 15 hp i något av listade huvudområden. 15 hp landskapsarkitektur på avancerad nivå.Kunskaper i svenska motsvarande kravet för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivåEngelska 6.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser idag och i framtiden. Vår huvuduppgift är att genom högkvalitativ...


Läs mer om SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)


Recensioner

Det finns inga recensioner för Hållbar utveckling av stadslandskapet, tillämpningskurs

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön