Skogligt basår för blivande skogsmästare Ås (Krokom)

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)
Sammanfattning
Högskola / Universitet
Krokom
60 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Krokom
Sista ansökan: 2024-04-15

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + särskild behörighet enligt tidigare områdesbehörighet 15: Matematik B Naturkunskap B Samhällskunskap AEller särskild behörighet enligt områdesbehörig A14 (generellt undantag gäller från kravet på Samhällskunskap 1a2): Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c Naturkunskap 2 Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1Naturkunskap 2 kan ersättas av Biologi 1, Fysik 1a, Kemi 1 eller Biologi 1, Fysik 1b1+1b2, Kemi 1.Naturkunskap 2 kan även ersättas med följande från naturbruksprogrammet: Naturkunskap 1a1 och dessutom ett av följande alternativ- Djuren i naturbruket och Djurhållning eller- Djuren i naturbruket och Växtodling 1 eller- Växtkunskap 1 och Trädgårdsodling eller- Mångbruk i skog samt någon av Skogsskötsel 1, Jakt och viltvård 1 eller Fiske och vattenvård 1Betygskrav: I var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget Godkänd. Kraven på särskild behörighet, enligt ovan, kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola eller läroanstalt. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser idag och i framtiden. Vår huvuduppgift är att genom högkvalitativ...


Läs mer om SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)


Recensioner

Det finns inga recensioner för Skogligt basår för blivande skogsmästare Ås (Krokom)

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön