Skogliga hållbarhetsanalyser

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Umeå
7.5 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2025 - Umeå

Skogliga hållbarhetsanalyser

Ett exempel på skogliga hållbarhetsanalyser är att ta fram en hållbarhetsplan för ett givet landskap. I dag innebär ett sådant arbete att man måste ta hänsyn till ekonomiska, ekologiska och sociala värden. Det innebär dessutom att hänsyn tas till de människor som finns bakom dessa värden. Förutom krav på ekonomisk avkastning kan förväntningar finnas om t.ex. upprätthållande av biologisk mångfald, landskapsbild, kulturarv samt möjligheter att använda marken för olika rekreationsaktiviteter. Dessa olika mål står ofta i konflikt till varandra och man måste därför i många fall avväga konsekvenserna av olika handlanden för att hitta bra kompromisslösningarI denna kurs, som till stora delar baseras på ett projektarbete, kommer du få insikter och färdigheter i att göra en hållbarhetsplan för ett landskap. Detta inbegriper en bristanalys av dagens skogstillstånd, upprättande av mål för ett hållbart brukande av skogen, identifiering av mätbara mål som kan användas för att operationalisera målen i planen, skapande av alternativa planförslag med olika kompromisser mellan målen, utvärdering av alternativen utifrån mål samt, beskrivning av och argumentering för olika planförslag.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande 120 hp på grundnivå inklusive - 60 hp skogsvetenskap eller - 60 hp skogshushållningoch- kunskaper om ett avancerat skogligt beslutsstödjande system 7,5 hpoch- Engelska 6.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser idag och i framtiden. Vår huvuduppgift är att genom högkvalitativ...


Läs mer om SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)


Recensioner

Det finns inga recensioner för Skogliga hållbarhetsanalyser

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön