Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Acceleratorfysik

Stockholms universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2024 - Stockholm

Acceleratorfysik

Kursen vänder sig till fysikstudenter som vill forska kring partikelacceleratorer eller använda sig av partikelacceleratorer i experimentell eller medicinsk fysik. Kursen behandlar transversell och longitudinell stråldynamik samt tar upp centrala tekniska komponenter som magneter, radiofrekvenssystem, vakuum, jonkällor och stråldiagnostik. Den kommer att ge en översikt över cirkulära och linjära acceleratortyper som kolliderare, cyklotroner, synkrotron-ljuskällor, frielektronlasrar, jonfällor och lagringsringar samt deras tillämpningar. Speciellt kommer acceleratorer med svensk anknytning (MAX I-IV, ESS, XFEL, FAIR, LHC och DESIREE) och acceleratorer inom cancerterapi (Skandionkliniken i Uppsala och HIT i Heidelberg) att behandlas.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs avklarade kurser (exklusive orienteringskurser) omfattande 45 hp matematik och 60 hp fysik där kurserna Kvantmekanik, 7,5 hp (FK5020) och Elektromagnetism och vågor, 7,5 hp (FK5019) ska ingå, eller motsvarande.
Dessutom krävs det att minst en av de två kurserna Atom och molekylfysik, 7,5 hp (FK5023) eller Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi, 7,5 hp (FK5024), eller motsvarande, är avklarade. Slutligen krävs Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Acceleratorfysik

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön